Obchody Roku Chopinowskiego

620

„Wielkość Chopina polega na tym, że jakkolwiek byłby prosty, nigdy nie popada w pospolitość,
a najbardziej skomplikowane jego utwory nie bywają nadmiernie wyszukane"


Lew Tołstoj

Projekt „Chopinowska nuta – słowem, obrazem, dźwiękiem”


to cykl wydarzeń artystycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim z okazji obchodów Roku Chopinowskiego:
 • „Chopinowska nuta – słowem” – konkurs literacko-dziennikarski
 • „Chopinowska nuta – obrazem” – konkurs plastyczny
 • „Chopinowska nuta – dźwiękiem” – sztuka słowno – muzyczna pt. „Pożegnalny koncert” oraz koncert fortepianowy „Chopin przyjechał" – jubileuszowy projekt artystyczny i edukacyjny, popularyzujący muzykę Fryderyka Chopina.


R e g u l a m i n   k o n k u r s ó w :


Organizator:


Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt w zakresie promocji konkursów realizowany jest przy współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta oraz Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Cele:

 • promocja dorobku muzycznego genialnego kompozytora Fryderyka Chopina w ramach obchodów „Roku Chopinowskiego 2010” ustanowionego przez Sejm RP,- poszerzenie wiedzy o Fryderyku Chopinie,
 • zachęcanie do aktywnego odbioru jego muzyki dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • ukazanie możliwości łączenia muzyki Chopina z dzisiejszymi stylami artystycznymi i przetwarzania jej zgodnie z duchem czasu,
 • pobudzanie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego: literackiego i plastycznego,
 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie umiejętności muzycznych, literackich, plastycznych,
 • rozbudzanie poczucia tożsamości narodowej i budowanie autorytetów artystycznych wśród lokalnej społeczności,
 • upowszechnienie aktywnych form uczestnictwa w kulturze,
 • propagowanie sztuki pisania, która przeciwdziała ubóstwu językowemu wypowiedzi pisemnych, zbliża do siebie ludzi i wzbogaca doznania emocjonalne.

 

Uczestnicy

 

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów tomaszowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz osoby dorosłe (m. in. uczestników sekcji i kół zainteresowań w ośrodkach kultury). Do konkursów każda jednostka oświatowa i kulturalna będzie mogła zgłosić określoną regulaminem ilość prac wyłonionych wcześniej w drodze wewnątrzszkolnych eliminacji określonych warunkami niniejszego regulaminu. Każda z placówek kulturalnych bądź oświatowych może zgłosić po przeprowadzeniu wewnętrznych eliminacji maksymalnie 5 prac z każdej kategorii wiekowej w poszczególnych konkursach.

 

Tematyka konkursu literacko-dziennikarskiego

Oczekujemy na:

 • utwory literackie: wiersze, opowiadania, eseje, felietony i in. formy literackie, inspirowane muzyką lub biografią Fryderyka Chopina. Zadanie opierać się może również na zilustrowaniu muzyki i przełożeniu dźwięku na słowo
 • swobodne impresje inspirowane muzyką lub biografią Fryderyka Chopina bądź oparte na zilustrowaniu muzyki kompozytora, czyli nowoczesne formy dziennikarskie powstałe przy użyciu techniki multimedialnej: audycje dźwiękowe,
 • filmy, teledyski, fotoreportaże, animacje oraz inne dowolne multimedialisty, nawiązujące do wybranego motta, słów Fryderyka Chopina, przytoczonych poniżej (listy nie muszą mieć związku z życiem i działalnością artysty, ponieważ motta mają znaczenie uniwersalne).

 

Motto do wyboru:


„Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwość – najdoskonalszy nauczyciel”
„Nie ma nic wstrętniejszego niż muzyka bez ukrytego znaczenia”
„Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła”
„Szczęśliwy, kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem”
„Im więcej zdrowia zwykle się ma, tym mniej cierpliwości w cierpieniu fizycznym”


Naszymi kryteriako-dziennikarskim będą: nowatorstwo twórcze, sposób ujęcia tematu (powiązanie tematyki dotyczącej Chopina ze współczesną), język – użycie poprawnej polszczyzny, forma graficzna – cenione będą walory estetyczne listów np. pismo odręczne, elementy zdobnicze (inicjał, grafika odręczna itd.).
 
Pragniemy, aby nowatorstwo twórcze i dar improwizacji Chopina oraz jego doskonały warsztat kompozytorski były impulsem dla uzdolnionej literacko młmi oceny prac w konkursie literacodzieży i grupy dorosłych do stworzenia tekstów literackich i prac dziennikarskich, które będą świadectwem wrażliwości na muzykę i słowo.

 

Kategorie:

Konkurs literacko-dziennikarski – organizowany w trzech kategoriach wiekowych:

 • szkoła gimnazjalna,
 • szkoła ponadgimnazjalna,
 • dorośli.


Tematyka konkursu plastycznego

Dzieła Fryderyka Chopina, jego osobowość, niebanalny życiorys i barwna epoka w jakiej żył, mogą stanowić doskonałą inspirację dla stworzenia dzieł plastycznych. Oczekujemy zatem na plastyczne interpretacje muzyki Chopina – od realizmu, przez impresję, po fantazję, kolorystyczną abstrakcję. Zilustrowanie muzyki i przełożenie dźwięku na obraz dotyczy różnych technik.

Forma prac plastycznych:

 • prace mogą być wykonane w formatach: A2, B2, A3, B3
 • obowiązuje dowolna technika płaska (również mieszana) lub niewielka forma przestrzenna, nadająca się do ekspozycji np.: rysunek i malarstwo, grafika, graffiti, formy przestrzenne np. glina- prace wykonane za pomocą pasteli suchych powinny być utrwalone
 • na odwrocie pracy należy trwale przytwierdzić etykietę z wydrukiem komputerowym godła autora oraz kategorią wiekową
 • prace muszą zostać uzupełnione informacją przy jakim utworze Chopina praca powstała oraz krótką notką informującą o inspiracji, natchnieniu autora pracy i przekazie pracy (może to być np. tytuł pracy).

 

Kategorie:

Konkurs plastyczny – organizowany w czterech kategoriach wiekowych:

 • szkoła podstawowa (klasy IV-VI),
 • szkoła gimnazjalna,
 • szkoła ponadgimnazjalna,
 • dorośli.


Warunki uczestnictwa

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie na adres organizatora:

 • zgłoszenia (karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim)
 • pracy konkursowej opatrzonej godłem i odpowiednim oznaczeniem kategorii wiekowej (G – gimnazjum, L – liceum, D – dorośli). Prosimy o nasyłanie audycji dźwiękowej w formie elektronicznego nagrania audycji na płycie CD ROM w formacie pliku MP3 oraz utworu audiowizualnego nagranego na dysk DVD

 

Terminy

Termin zgłoszenia prac upływa ostatecznie 14. maja 2010 roku.

 

Jury

Prace uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.

 

Nagrody

 • organizator przewiduje nagrody rzeczowe i wyróżnienia
 • zwycięzcy w każdej kategorii otrzymują także w nagrodę udział w wycieczce śladami Fryderyka Chopina: Warszawa – Żelazowa Wola – Brochów, zorganizowanej w czerwcu 2010 roku
 • uroczystość wręczenia nagród i otwarcie wystawy prac plastycznych odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora
 • laureaci konkursów zostaną powiadomieni o miejscu i terminie uroczystości podsumowania konkursów
 • organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu

 

Uwagi końcowe

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają koordynatorki:
Magdalena Majda i Anna Myszewska
Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7
tel. 44/ 724 42 93; 724 53 23
www.mok-tm.pl


Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy Konkursu