Agrafka Muzyczna

628

Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej Fundacji to program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół muzycznych II stopnia łączący pomoc finansową z edukacją muzyczną. Jest to jedyny tego typu program w Polsce. Program realizowany jest również na poziomie lokalnym – Fundusze Lokalne nominują kandydatów a następnie wypłacają stypendia i monitorują osiągnięcia stypendystów.

Kwota pojedynczego stypendium wynosi 200 zł i jest wypłacana przez 10 miesięcy.

Kandydaci do stypendium będą przesłuchiwani przez komisję składającą się z wybitnych muzyków i na podstawie tych przesłuchań zostaną wyłonieni najlepsi stypendyści.
 
TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 29 i 30 maja 2010 (ok. 20 maja na WWW.agrafkamuzyczna.pl pojawi się dokładna lista kto, kiedy i o której będzie miał przesłuchania)
 
MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ: Zespół Szkół Muzycznych I stopnia im. S. Moniuszki, ul. Kawęczyńska 23/25, Warszawa
 
O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ:

  • Nie mogą to być uczniowie ostatniej klasy szkoły muzycznej I stopnia, jak i uczniowie ostatniej klasy szkoły muzycznej II stopnia oraz osoby grające na organach.
  • Kandydat powinien przygotować dowolny repertuar do 10 minut
  • Oprócz wypełnionego formularza stypendialnego, proszę pamiętać o zaświadczeniach o zarobkach, nie są wymagane inne dodatkowe załączniki.
  • Akompaniator we własnym zakresie (może być tez bez akompaniamentu)
  • Nie zwracamy kosztów za dojazd oraz za noclegi
 
Wnioski należy złożyć do siedziby Stowarzyszenia osobiście lub pocztą (nie decyduje data stempla pocztowego) do dnia 07.05.2010 r. pod adresem:
Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000”
ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 0 44 723 70 80, osoba do kontaktu: Monika Olejnik