START DLA MŁODYCH ROLNIKÓW! – ZA DARMO! –OSTATNIA SZANSA!

823

Jednak samodzielne rozpoczęcie działalności  rolniczej  wymaga  poniesienia  znacznych  nakładów  finansowych na   uruchomienie   produkcji   oraz   modernizację   gospodarstwa,   dlatego   wsparcie finansowe   jest   niezbędne   w   celu   umożliwienia   młodym   rolnikom   realizacji   ich zamierzeń inwestycyjnych.


Dlatego Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa proponują wzięcie udziału w działaniu „UŁATWIENIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM”

 

Pomoc z owego działania kierowana jest do rolników, którzy nie przekroczyli 40 roku życia a planują gospodarowanie lub już gospodarują na własny rachunek.

 

Celem  działania  jest  ułatwienie  przejmowania  lub  zakładania  gospodarstw  rolnych  przez  osoby  młode  o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych dlatego WARUNKIEM skorzystania z pomocy jest uzyskanie wykształcenia rolniczego.

 

Osoba,   która  w   dniu   złożenia   wniosku   nie   spełnia   kryterium   dotyczącego kwalifikacji   zawodowych,   może   otrzymać   pomoc   pod   warunkiem   uzupełnienia wykształcenia w ciągu 36 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

 

I dlatego temu problemowi w Tomaszowie Mazowieckim wychodzi naprzeciw Centrum Nauki i Biznesu  „ŻAK” przy ul. Przeskok 3, oferując w swojej szkole policealnej DARMOWY kierunek TECHNIK ROLNIK.

 

Nauka odbywa się w systemie zaocznym (w soboty i w niedziele), trwa 2 lata i kończy się uzyskaniem państwowego dyplomu.

 

NABÓR TRWA do 31 marca – jednak trzeba się spieszyć bo jest ograniczona ilość miejsc. Dla osób chcących sobie zarezerwować miejsce szkoła uruchomiła możliwość zapisów on-line http://www.zak.edu.pl/pl/formularz_kontaktowy/

 

O korzyściach nauki na tym kierunku nie trzeba dużo mówić, zapewnia on min.:

– Bezzwrotną pomoc finansową
– Korzystny kredyt inwestycyjny
– Rentę strukturalną
– Pomoc z UE

 

Zgodnie  rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r (Dz. U. z 2012r Pozycja 7) to już ostatni nabór i ostatnia szansa, żeby uzyskać tytuł zawodowy  na kierunku Technik Rolnik. Rekrutacja trwa do 31 marca, po tym terminie nie będzie już możliwości  zdobycia owego tytułu.