Wyniki IX Powiatowego Konkursu Plastycznego

733
Wyniki IX Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. ,,Zaprojektuj swój świat’’ – 2012.
 
Konkurs składał się z dwóch etapów:
 
I etap – wewnątrzszkolny w gimnazjach (wykonanie jednego z trzech projektów).
Gimnazjaliści mogli wybrać kategorię:
– projekt stylizacji postaci
– projekt graficzny – komiks
– projekt malarski
a następnie przesłać go do organizatora konkursu.
 
II etap – finałowy w ZSP6 w Tomaszowie Maz. (wykonanie pracy plastycznej w wybranej kategorii).
 
Finał konkursu przeprowadzony był 1 marca 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tomaszowie Maz. jako organizatora konkursu.
 
Patronat nad konkursem sprawował Starosta Tomaszowski pan Piotr Kagankiewicz.
 
Do konkursu przystąpiło 114 gimnazjalistów z 11-tu szkół gimnazjalnych powiatu tomaszowskiego i powiatów ościennych nadsyłając do etapu I-go 248 projektów plastycznych.
 
Jury konkursowe w składzie:
1) Profesor ASP Zbigniew Dudek – przewodniczący jury,
i członkowie:
2) Krystyna Urbanowicz-Dudek,
3) Anna Maria Jurewicz,
4) Ewa Mosiewicz
5) Kamila Mosiężnik
 
oceniało prace wykonane w I-szym i II-gim etapie i na tej podstawie wyłoniło następujących
laureatów konkursu:
– w kategorii projekt stylizacji postaci, w którym wzięło udział najwięcej uczestników
przyznano:
I miejsce: Miranda Wołodkiewicz, Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.
II miejsce: Kamila Owsianka, Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.
II miejsce: Alicja Kłosek. Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.
III miejsce: Katarzyna Jabłońska, Gimnazjum nr 6 w Tomaszowie Maz.
Wyróżnienia w kategorii projekt stylizacji postaci :
1) Izabela Myszyńska, Gimnazjum w Inowłodzu
2) Agata Majda, Gimnazjum nr 4 w Tomaszowie Maz.
 
– w kategorii projekt malarski przyznano nagrody:
I miejsce: Kinga Chmielewska, Gimnazjum w Lubochni
II miejsce: Aleksandra Pieniążek, Gimnazjum w Lubochni
– w kategorii projekt graficzny przyznano nagrodę:
I miejsce: Kamil Szadkowski, Gimnazjum w Czerniewicach.