Ruszyła Strefa Płatnego Parkowania

686
arkowanie pojazdów w SPP jest płatne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00. W okresie pierwszych dwóch tygodni od uruchomienia Strefy Płatnego Parkowania (do 3 listopada włącznie) nie będą naliczane karne opłaty za niewniesienie opłaty za parkowanie pojazdu.

 Siedziba Biura Strefy Płatnego Parkowania – ul. św. Antoniego 28.

 Stawki opłat:
– 1 pół godziny 1.0 zł
– 1 godzina 2.0 zł
– 2 godzina 2.40 zł
– 3 godzina 2.80 zł
– 4 godzina i kolejna godzina – 2.0 zł
– za dzienny postój w godzinach funkcjonowania Strefy – 15 zł.

Opłaty abonamentowe miesięczne:– dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w SPP, radnych miejskich i powiatowych, Prezydenta Miasta i jego Zastępców, Starosty Tomaszowskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Tomaszowskiego – 20 zł
– dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze SPP – 120 zł.

 Opłaty abonamentowe roczne dla podmiotów jw. – odpowiednio 120 zł i 900 zł.

 Opłata za zastrzeżone miejsce postojowe / kopertę / – 500 zł miesięcznie.

Opłata zerowa dla:

– pojazdów należących do osób niepełnosprawnych lub przewożących osoby niepełnosprawne, posiadających kartę parkingową, parkujących wyłącznie w miejscach wyznaczonych i oznakowanych stosownymi znakami
– autobusów i pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na liniach regularnych oraz taksówek osobowych parkujących w miejscach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych
– motocykli i motorowerów
– trwale oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej, pogotowia wodno – kanalizacyjnego, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych, Starostwa Powiatowego i jego jednostek organizacyjnych.
 
Opłata dodatkowa za niewniesienie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP – 50 zł.