Prezentacja map Polski 1939 – 1945

294
Mapa jest kartograficznym obrazem skomplikowanych i dramatycznych dziejów narodu polskiego w czasie II wojny światowej. Mapa ukazuje również powojenne granice państwa polskiego i obowiązujące w okresie powojennym podziały na województwa.

Spotkanie poprowadzą pracownicy Biura Edukacji Publicznej IPN Łódź: dr hab. Janusz Wróbel oraz Grzegorz Nawrot. Każdy z obecnych nauczycieli bezpłatnie otrzyma dla szkoły prezentowaną mapę ścienną „Polska 1939- 1945- podziały administracyjne” oraz zaświadczenia potwierdzające udział w spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się 07 listopada 2013r. (czwartek) o godzinie 14.00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Mościckiego 3.