V Regionalne Konfrontacje Zespołów Tańca Nowoczesnego

437
Główne cele imprezy to m.in. popularyzacja zespołowych form tanecznych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami tanecznymi oraz integracja środowiska tanecznego.

Zgłoszenia do udziału w Konfrontacjach należy składać do dnia 18 listopada 2013 r. Regulamin imprezy oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej DOK (www.dok.tomaszow-maz.pl).

Ramowy Program Konfrontacji:

– 9.00 -10.30 – rejestracja zespołów
– 9.15 – 10.20 – próby parkietu wg kolejności zgłoszeń
– 11.00 – rozpoczęcie imprezy, powitanie gości, prezentacja formacji
– 11.10 – 14.00 – przegląd konkursowy
– 14.00 – 14.40 – przerwa, obrady jury oraz warsztaty taneczne
– 14.45 – 15.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.