Święto Niepodległości

762
W uroczystościach udział wzięła delegacja Młodzieżowego Domu Kultury im. rtm Witolda Pileckiego, z dyrektorem placówki Tomaszem Zdonkiem na czele, która złożyła okolicznościową wiązankę pod pomnikiem Legionistów Piłsudskiego. Nadto uroczyności odbyły się dzięki pomocy Związku Piłsudczyków.

                Nagłośnienie uroczystości zostało zapewnione przez naszą placówkę.