Ceramika Paradyż nagrodzona za ochronę środowiska

290
Ochrona środowiska naturalnego jest bardzo ważnym elementem strategii Ceramiki Paradyż. Firma realizuje szereg przedsięwzięć ekologicznych i prowadzi innowacyjne w branży ceramicznej działania optymalizujące procesy produkcyjne w aspekcie zarówno ekonomicznym jak i środowiskowym. Przykładem takich działań jest np. odzysk ciepła odpadowego z pieców. W ramach Polityki Zintegrowanych Systemów Zarządzania przedsiębiorstwo posiada wdrożoną normę środowiskową
ISO 14000:2004 oraz zespół przeszkolonych i certyfikowanych audytorów wewnętrznych. W firmie wdrożono także m.in. elektroniczny obieg dokumentów, projekt ekologicznych wydruków centralnych, a nawet szkolenia z zakresu eko-jazdy.
Działania te pomimo, iż wpisują się w ogólnie panujący trend polityki proekologicznej firm na świecie, stanowią szczególną wartość, gdyż bazują na pomysłach pracowników Ceramiki Paradyż (w ramach wdrożonego Systemu Wniosków Usprawniających KAIZEN) – co świadczy o zaangażowaniu załogi
i zrozumieniu polityki pro środowiskowej firmy.
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym wspólnie przez Wojewodę i Marszałka Województwa. Otrzymują ją firmy i podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego, osiągają najlepsze wyniki ekonomiczne, wnoszą wkład w budowanie pozytywnego wizerunku regionu i jego rozwój gospodarczy oraz cieszą się uznaniem w Polsce i za granicą. Tegoroczna, jubileuszowa,  gala wręczenia nagród odbyła się w hotelu Andel’s w Łodzi podczas VI Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2013.