Roczna odprawa wojsk aeromobilnych

880

Odprawę rozpoczął pełniący obowiązki Szefa Szakolenia Wojsk Ladowych a jednocześnie Szef Wojsk Aeromobilnych generał brygady Dariusz Wroński, a gospodarzem przedsięwzięcia był pełniący obowiązki dowódcy 25BKPow. pułkownik Adam Grela.

W czasie odprawy omówiono najważniejsze aspekty działalności wojsk aeromobilnych, przedstawiając jednocześnie kierunek dalszego rozwoju.

Należy zwrócić uwagę, na fakt, iż była to ostatnia odprawa z przedstawicielami wspomnianych wcześniej jednostek. Od przyszłego roku obecne Szefostwo  Wojsk Aeromobilnych zostanie podporządkowane Inspektoratowi Wojsk Lądowych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zmieniając jednocześnie nazwę na Zarząd Wojsk Aeromobilnych, Zmotoryzowanych i Piechoty Górskiej. W jej merytoryczne podporządkowanie wejdą takie związki taktyczne jak: 25 Brygada Kawalerii Powietrznej, 6 Brygady Powietrzno-Desantowa, 12 Brygada Zmechanizowana, 17 Brygada Zmechanizowana oraz 21 Brygada Piechoty Górskiej.

Na zakończenie zorganizowano spotkanie wigilijne, w którym uczestniczył również, będący na urlopie zdrowotnym po zakończeniu misji w ramach XIII zmiany PKW Afganistan Dowódca 25BKPow. generał brygady Marek Sokołowski. Uroczyste spotkanie było okazją do złożenia sobie życzeń w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

Zwieńczeniem spotkania było natomiast wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia na tle TS 11 Iskra, będącego pomnikiem tych, którzy zginęli śmiercią lotnika.

 Zdjęcia: por. Tomasz Pierzak