Podziękowania dla Dyrektor Muzeum

1099
 Słowa podziękowania za długoletnią pracę, dbanie o rozwój Muzeum oraz dzielenie się zawodowym doświadczeniem złożyli przedstawiciele władz miasta.

W swoim wystąpieniu Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Wendrowski podkreślił dorobek zawodowy Pani Wiesławy Bogurat oraz wyraził wdzięczność za pracę na rzecz lokalnej społeczności i zaangażowanie w życie miasta. Wyrazy wdzięczności złożyli także Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rafał Zagozdon oraz Prezydium Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na czele z Przewodniczącym Stanisławem Stańdo.

Oprócz wiązanki kwiatów Pani Dyrektor otrzymała skromny upominek orasz list gratulacyjny od Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta, w którym napisano m.in. „To dzięki osobistym staraniom i wysiłkom długoletniego Dyrektora, dzisiejsze Muzeum noszące imię założyciela naszego miasta przeobraziło się w nowoczesną instytucję kultury intensywnie uczestniczącą w życiu lokalnej społeczności i regionu. Szeroka oferta wystawiennicza, bliskie związki z lokalnymi twórcami, przykładana przez placówkę szczególna uwaga w kwestii działalności edukacyjnej oraz szeroka współpraca z innymi muzeami i instytucjami naukowymi, wystawiają Pani kierowniczej operatywności, ale przede wszystkim zdolnościom naukowym niezwykle wysoką ocenę, którą jako przedstawiciele władz Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki możemy tylko w pełni potwierdzić. Niezwykle trudno nam będzie zastąpić tak wspaniałego Dyrektora, a jeszcze trudniej pogodzić się z myślą, że oto kończy się nasza długa i efektywna współpraca na niwie kultywowania wspólnego historycznego dziedzictwa”.

Dyrektor Wiesława Bogurat wyraziła nadzieję, że osoba powołana na jej stanowisko dołoży dalszych starań, aby kierowana przez nią placówka rozwijała się tak jak dotychczas. Podkreśliła przy tym, że ona sama zawsze starała się by Muzeum było jednostką w której czas zatrzymał się tylko po to by łączyć przeszłość z przyszłością.

Wiesława Bogurat ukończyła XIX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi oraz studia etnograficzne na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1976 rozpoczęła pracę w tomaszowskim Muzeum, jako asystentka Mirosławy Jastrzębskiej, etnografa, kustosza tej placówki. W 1982 roku została opiekunem Działu Etnograficznego. Od 1991 roku pełniła funkcję Dyrektorki Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

 
Portal www.tomaszow.pl, również dołącza się do najserdeczniejszych życzeń dla Pani Dyrektor.