Pożegnanie z kawalerią

550
Chorąży Rafał Ziółkowski rozpoczął swoją karierę wojskową w 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Nowym Glinniku w roku 1996 jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej. Po zakończeniu służby zasadniczej, przez kolejne lata pełnił funkcję dowódcy działonu, drużyny oraz obsługi w 7 batalionie kawalerii powietrznej
w Tomaszowie Mazowieckim. W roku 2005 został wyznaczony na adiutanta Dowódcy 25.BKPow., a następnie na kierownika kancelarii. W roku 2007 decyzją wyższych przełożonych został przeniesiony na stanowisko adiutanta Dowódcy Wojsk Specjalnych w Krakowie. Po powrocie do 25.BKPow. w roku 2012 do dnia dzisiejszego pełnił obowiązki adiutanta Dowódcy 25.BKPow.
Uczestniczył w misjach poza granicami kraju w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni, Iraku oraz Afganistanie.
Rozkazem Personalnym został wyznaczony na stanowisko adiutanta Inspektora Wojsk Specjalnych w Dowództwie Generalnym.

Autor tekst: por. Tomasz Pierzak
Autor zdjęć: st. chor. Sebastian Rżanek

Oficer Prasowy 25BKPow.

wz. por. Tomasz Pierzak