W Opocznie gender nie przejdzie

469
Podobne prelekcje organizowane są głównie z uwagi na wszystkich, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do szkodliwości ideologii gender wprowadzanej w Polsce. Z tego względu w trakcie spotkania przewidziany został panel dyskusyjny, na którym prelegenci odpowiadali na zadawane przez mieszkańców pytania.

Po konferencji uczestnicy podpisali stanowisko skierowane do przewodniczących rad: gminy Opoczno i powiatu opoczyńskiego.

,,Zgromadzeni na konferencji „ Ideologia gender zagrożeniem dla cywilizacji” wyrażamy sprzeciw w sprawie wdrażania ideologii gender do życia publicznego. Apelujemy o zaprzestanie szerzenia ideologii gender uderzającej bezpośrednio w godność człowieka i instytucję rodziny.
Chcemy, aby nasze dzieci były kształcone i wychowywane w duchu szacunku do rodziny pojmowanej jako związek małżeński mężczyzny i kobiety , tworzących ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury jako dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowywania potomstwa.
Chcemy, aby upowszechniona była chrześcijańska a zarazem głęboko ludzka prawda o małżeństwie.
Wyrażamy jednocześnie sprzeciw przeciwko przeznaczeniu samorządowych środków budżetowych na działania w sposób pośredni oraz bezpośredni promujące oraz wprowadzające ideologię gender w szkołach powiatu opoczyńskiego oraz gminy Opoczno.,,

Konferencja zorganizowana została przez Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa oraz Koło Radia Maryja przy Parafii św. Bartłomieja.

Tomasz Kopera
Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Roberta Telusa