Uzaleznienia behawioralne- debata w Centrum Dialogu i Polityki Społecznej UM

621
Do stołu prezydialnego zostali zaproszeni: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rafał Zagozdon, członek Zarządu Powiatu Andrzej Wodziński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Maz. mł.insp. Wojciech Tatar. Odbiorcami byli pedagodzy wszystkich szkól z terenu miasta i powiatu tomaszowskiego oraz policjanci, osoby współpracujące z uzależnionymi.

Na początku debaty mł. insp. Wojciech Tatar przywitał przybyłych na debatę oraz przedstawił problem dotyczący uzależnień dzieci i młodzieży w Tomaszowie Maz., w szczególności zwracając uwagę na uzależnienia od internetu i komputera. Następnie wykład wraz z warsztatami szkoleniowymi dotyczącymi uzależnień dzieci i młodzieży od internetu i gier komputerowych zaprezentował zaproszony na debatę profesor Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Uzależnień. Profesor w sposób bardzo ciekawy i jednocześnie niekonwencjonalny przedstawił zagadnienia dotyczące uzależnień i profilaktyki uzależnień, podkreślając, fakt, że młodzi ludzie zbyt długi czas poświęcają „przesiadywaniu” przed komputerem, co może powodować zwiększającą się agresję. Omówiona została problematyka dotycząca gier internetowych wpływających na patologiczne zachowania najmłodszych. Profesor przedstawiał metody pracy z trudną młodzieżą.

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja dotycząca problematyki uzależnień na terenie Tomaszowa. Uczestnicy poprosili o spotkania dotyczące tego tematu z młodzieżą oraz rodzicami. Termin spotkania został ustalony na czerwiec oraz dla tomaszowskich studentów na październik 2014r. Podczas dyskusji narodził się pomysł stworzenia wspólnego programu dla szkól na terenie Tomaszowa, pomagającego przeciwdziałać problemowi uzależnień dzieciom we wszystkich grupach wiekowych.