Biskup Ireneusz Pękalski Honorowym Obywatelem Tomaszowa Mazowieckiego

858
Podacz której Biskup Ireneusz Pękalski odebrał – w obecności miejskich i powiatowych władz samorządowych, przedstawicieli duchowieństwa, młodzieży i mieszkańców Tomaszowa Maz. – z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej akt nadania Honorowego Obywatelstwa Tomaszowa Mazowieckiego. Tytuł Honorowego Obywatela został nadany Bskupowi Ireneuszowi 26 marca 2014 r. uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

Podczas uroczystości biskup Ireneusz Pękalski przypomniał zebranym swoje tomaszowskie korzenie. Wspomniał ważne dla Niego miejsca: począwszy od miejsc zamieszkiwania przez szkoły i okolice związane z rekreacją. Następnie podziękował za nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Podkreślił, że zawsze czuł się mocno związany z Tomaszowem Mazowieckim i zadeklarował, że oprócz przywilejów jakie daje nadany tytuł bierze na siebie również obowiązki związane z modlitwą za mieszkańców miasta oraz jego dalszą promocję.

Program uroczystości wzbogacony został przez część artystyczą przygotowaną przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim, którego Biskup Ireneusz jest absolwentem oraz przez tomaszowskich przedszkolaków.  

Ireneusz Pękalski urodził się 9 marca 1950 r. w Tomaszowie Mazowieckim jako syn Mariana i Heleny z domu Aniołczyk. W 1957 r. rozpoczął edukację szkolną. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 5 w rodzinnym mieście, a następnie uczył się w II Liceum Ogólnokształcącym, w którym uzyskał świadectwo dojrzałości w 1968 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1974 r. z rąk biskupa Józefa Rozwadowskiego.

Po święceniach skierowany został na placówkę duszpasterską do parafii w Ksawerowie koło Łodzi. W 1976 r. rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień magistra prawo kanonicznego za pracę na temat Kongregacji Świętego Oficjum, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Edwarda Sztafrowskiego. W 1979 r. został skierowany na dalsze studia w papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Tam w 1981 r. obronił rozprawę doktorską z zakresu prawa kanonicznego, zatytułowaną Evoluzione delle competenze delle Congregazioni Della Cura Romana, pod kierunkiem ks. prof. Urbano Navarette SJ.

Po powrocie do diecezji w czerwcu 1982 r. został mianowany 1 lipca kapelanem sióstr albertynek i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. Wróblewskiego oraz pracownikiem Kurii Biskupiej, gdzie od 1993 r. pełnił funkcję notariusza. Oprócz tego został także obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Łodzi.

Od 1983 r. jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Prawo kanoniczne wykładał również w Instytucie teologicznym w łodzi i w łódzkim Punkcie Konsultacyjnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawie.

W latach 1987-1993 był prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, a od 1993 do 2000 r. pełnił obowiązki rektora tej uczelni. Był sekretarzem Rady kapłańskiej, członkiem Kolegium Konsulatorów, wicepostulatorem wyniesienia na ołtarze sługi Bożej Wandy Malczewskiej, a w latach 1993-2000 redaktorem naczelnym „Łódzkich Studiów teologicznych”. Wniósł poważny wkład w dzieło III Synodu Archidiecezji Łódzkiej.

6 grudnia 1990 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej łódzkiej, 26 czerwca 1993 r. papież Jan Paweł II odznaczył go godnością kapelana Jego Świątobliwośći. 9 grudnia 1997 r. został kanonikiem gremialnym Archikatedralnej kapituły Łódzkiej.

11 grudnia 1999 r. mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem tytularnym Castello di Tingizio i pomocniczym archidiecezji łódzkiej. Jako motto swojej działalności biskupiej przyjął słowa św. Pawła Apostoła z 1 Listu do Koryntian: Omnibus Omnia. Sakrę biskupią przyjął 8 stycznia 2000 r. w archikatedrze łódzkiej. Jego konsekratorem był arcybiskup łódzki Władysław Ziółek, a współkonsekratorami arcybiskup Jan Bolonek, ówczesny nuncjusz apostolski w Urugwaju, i biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej Adam Lepa.

Pełni obowiązki wikariusza generalnego, sędziego Trybunału Metropolitalnego łódzkiego, przewodniczącego Wydziału Wydawnictw i Mass Mediów, Komisji ds. Wydawnictw w Kurii Archidiecezji Łódzkiej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów.

Źródło: Ks. Stanisław Grad, Ks. Mieczysław Różański, „Kapituła Katedralna Łódzka”, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2007.

Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego