Bezpłatne szkolenie w ZUS

666
W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady umorzenia, w ramach tzw. ustawy abolicyjnej, należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Tematem szkolenia będą również możliwości rozkładania na raty zadłużenia z tytułu składek.
Kto jest uprawniony i do kiedy może złożyć wniosek o umorzenie należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej? Które składki podlegają umorzeniu w oparciu o tę ustawę? Na czym polega rozłożenie zadłużenia na raty i kto może się o to ubiegać? Jakie należności podlegają rozłożeniu na raty? Co powinien zawierać wniosek o rozłożenie na raty i jakie dokumenty należy do niego dołączyć? W jakiej formie i gdzie należy złożyć taki wniosek? – to tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi udzieli specjalista z ZUS.
Szkolenie odbędzie się w piątek, 18 lipca 2014 r., w siedzibie Oddziału ZUS w Tomaszowie Maz., ul. Prez. I. Mościckiego 40/42 (budynek B, piętro IV, sala nr 407). Rozpoczęcie szkolenia o godz. 10:00.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 44 726 36 00 wew. 518, w godz. 8:00 – 15:00 (pn.-pt.).

Grażyna Sobolewska
Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz
Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Tomaszowie Mazowieckim