PROGRAM OBCHODÓW 70. ROCZNICY LIKWIDACJI LITZMANNSTADT GETTO

622
Szczegółowe informacje o programie i formularz rejestracyjny na: www.ghetto.lodz.pl lub pod numerem telefonu 48 42 206 89 76.

UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE   

 
8-31 sierpnia

28.08.2014 CZWARTEK

20:30 KONCERT „PIEŚNI Z ŁÓDZKIEGO GETTA” | DUS GEZANG FIN GETTO LODZ | SONGS OF THE LODZ GHETTO [PL + ANG] – FORMULARZ
Brave Old World
Miejsce: Park Ocalałych | ul. Wojska Polskiego 83

"Songs of the Lodz Ghetto" to poruszający projekt muzyczny prezentujący utwory grane na ulicach łódzkiego getta w czasie II wojny światowej. Zespół klezmerski Brave Old World z USA zagra program wypełniony muzyką Jankiela Herszkowicza i innych autorów z Litzmannstadt Getto. W Parku Ocalałych zabrzmi muzyka, która mieszkańcom getta dawała chwile wytchnienia, radości i nadziei, że nadejdą jeszcze lepsze czasy.

29.08.2014 PIĄTEK

9:00 UROCZYSTOŚĆ NADANIA DRZEWEK OCALAŁYM [PL + ANG] – WSTĘP WOLNY
Miejsce: Park Ocalałych | ul. Wojska Polskiego 83

W Parku Ocalałych w Łodzi od 2004 roku sadzone są drzewka dedykowane osobom, które przeżyły koszmar Holocaustu. Każde z drzew nosi imię osoby lub rodziny, która ocalała. Są to przede wszystkim łodzianie, bądź osoby, które przeżyły Litzmannstadt Getto.

11:00 UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM [PL + ANG]  – FORMULARZ
Modlitwy, zapalanie zniczy
Miejsce: Cmentarz Żydowski w  Łodzi | ul. Bracka 40

12:00 MARSZ PAMIĘCI –  WSTĘP WOLNY
Trasa: ul. Bracka – ul. Zagajnikowa – al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto

13:00 UROCZYSTOŚCI OFICJALNE NA STACJI RADEGAST [PL + ANG] –  FORMULARZ
Przemówienia, składanie wieńców
Miejsce: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Oddział Stacja Radegast | Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12

18:00 KONCERT KWARTETU CZTERECH KULTUR Z ORKIESTRĄ SMYCZKOWĄ I CHÓREM FILHARMONII ŁÓDZKIEJ IM. ARTURA RUBINSTEINA    FORMULARZ | LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Miejsce: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina | ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20/22
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

"Kwartet Czterech Kultur" jest kontynuacją rozpoczętego w 2012 roku projektu artystycznego łączącego kultury muzyczne Polski, Niemiec, Rosji i Izraela – cztery kultury, które w XIX w. stworzyły Łódź. Czterech doświadczonych muzyków wraz z orkiestrą pod batutą Daniela Raiskina, głównego dyrygenta Staatsorchester Rheinische Philharmonie w Koblencji oraz Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina zagra utwory znanych kompozytorów. Nowy utwór zainspirowany tekstem Rywy Kwiatkowskiej pt. „Modlitwa” na chór i orkiestrę smyczkową skomponował Sebastian Kondratowicz. Występ Orkiestry w trakcie obchodów likwidacji Litzmannstadt Getto to symboliczne uosobienie idei tolerancji, różnorodności i szacunku dla człowieka, a także współpracy pomiędzy narodami.

19:15 POWITANIE SZABATU Z UDZIAŁEM KANTORÓW – FORMULARZ| LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi
Miejsce: Synagoga w Łodzi | ul. Rewolucji 28

Podczas uroczystości religijnych oraz modlitw szabatowych wystąpią dwaj kantorzy:  Yaakov Motzen i Israel Rand.

30.08.2014 SOBOTA

9:30 PORANNE MODLITWY SZABATOWE –  FORMULARZ| LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi
Miejsce: Synagoga w Łodzi | ul. Rewolucji 28

21:00 MODLITWY WIECZORNE Z UDZIAŁEM KANTORÓW – FORMULARZ| LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
UROCZYSTE POŻEGNANIE SZABATU – MELAVE MALKA    
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi
Miejsce: Synagoga w Łodzi | ul. Pomorska 18

31.08.2014 NIEDZIELA

10:00 NABOŻEŃSTWA CHRZEŚCIJAN W INTENCJI OFIAR LITZMANNSTADT GETTO – WSTĘP WOLNY
MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE EWANGELICKO-AUGSBURSKIM PW. ŚW. MATEUSZA
Miejsce: Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. św. Mateusza w Łodzi | ul. Piotrkowska 283

10:00 WYJAZD DO CHEŁMNA – FORMULARZ | LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
12:00 Wizyta w Muzeum
13:00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem
Miejsce: Muzeum Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem | Chełmno 59 A, Dąbie

NA WYBRANE WYDARZENIA NALEŻY ZAREJESTROWAĆ SIĘ W FORMULARZU DOSTĘPNYM NA STRONIE: www.ghetto.lodz.pl

FORMULARZ – wstęp wolny, obowiązują identyfikatory obchodów likwidacji Litzmannstadt Getto

 
 
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE – ŁÓDŹ
23-31 sierpnia

22.08.2014 PIĄTEK

14:00-15:00 WERNISAŻ WYSTAWY „URATOWANE OD ZNISZCZENIA – ALBUMY Z ŁÓDZKIEGO GETTA”
WSTĘP WOLNY
Miejsce: Galeria 87 Urzędu Miasta Łodzi | ul. Piotrkowska 87
Organizator: Archiwum Państwowe w Łodzi

Przechowywane w Archiwum Państwowym w Łodzi, ocalałe z Litzmannstadt Getto, materiały archiwalne są zebrane w zespole Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim z lat 1939-1944. Stanowią one podstawową bazę źródłową dla badań nad dziejami zamkniętej dzielnicy Łodzi w okresie niemieckiej okupacji miasta podczas II wojny światowej. Wiele lat prac nad zabezpieczeniem, opracowaniem i digitalizacją akt zostanie wkrótce zwieńczone udostępnieniem ich kopii w Internecie.  
Szczególną wartość dokumentacyjną posiadają materiały ikonograficzne. Wiele z nich jest już znanych z wystaw, filmów i publikacji. Obecnie poddawane są konserwacji ostatnie cztery albumy, które wcześniej nie były prezentowane ze względu na bardzo zły stan zachowania. Uszkodzenia spowodowało ukrycie, czasem zakopanie akt, co jednak pozwoliło im przetrwać, ponieważ nie zostały odnalezione przez Gestapo.
Po raz pierwszy udostępniamy dokumentację prac konserwatorskich i wizerunki tych dokumentów. Są to kartonowe plansze, ze śladami zawilgocenia lub zalania i ze znacznymi ubytkami. Dużym wyzwaniem było zabezpieczenie fotografii, licznie używanych w kolażach, których elementami są także barwne wykresy, rysunki i napisy obrazujące strukturę i funkcjonowanie getta.
KURATOR WYSTAWY – Piotr Strembski

23.08.2014 SOBOTA

17:00-19:30 OTWARCIE PROJEKTU FILMOWEGO „PIEKŁO NA ZIEMI OBIECANEJ”    WSTĘP WOLNY
Pokaz filmów o Litzmannstadt Getto
„Oddajcie mi swoje dzieci” – pokaz prapremierowy, reż. Piotr Weychert, Piotr Perz, Polska 2014, 120’ [polskie napisy]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
W trakcie przeglądu „Piekło na ziemi obiecanej” zaprezentowanych zostanie około dwudziestu filmów dotyczących getta łódzkiego z lat 1961 – 2014, wyprodukowanych w różnych krajach, rzadko pokazywanych w kinach, telewizji, rozproszonych po instytucjach całego świata. W ramach przeglądu odbywać się będą również prelekcje, dyskusje, prezentacje materiałów archiwalnych, spotkania z bohaterami i twórcami filmów, a także pokazy premierowe. Ponadto opublikowany zostanie katalog w wersji polsko- i anglojęzycznej, gdzie znajdą się opisy wszystkich prezentowanych filmów oraz teksty przybliżające tło historyczne, tematykę, jak i estetykę samych filmów. Ideą projektu jest przedstawienie Litzmannstadt Getto, jego przeszłości i teraźniejszości, z wielu perspektyw: kulturowych, środowiskowych i historycznych.

KURATOR PROJEKTU – Tomasz Majewski

20:00-21:30 „KRÓL ŻYDOWSKI” – CZYTANIE PERFORMATYWNE        
WSTĘP WOLNY | LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Wykonanie – Zdzisław Jaskuła
Miejsce: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi | ul. Więckowskiego 15
Organizator: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
Czytanie performatywne powieści Leslie Epsteina „Król żydowski”, której głównym bohaterem jest I. C. Trumpelman wzorowany na postaci Chaima Mordechaja Rumkowskiego, Przełożonego Starszeństwa Żydów w łódzkim getcie.

24.08.2014 NIEDZIELA

10:00-12:00 SPACER PO CMENTARZU ŻYDOWSKIM    WSTĘP WOLNY
oraz zwiedzanie wystawy „Getto. Terra Incognita. Sztuka walcząca Ariego Ben Menachema i Mendla Grosmana” w Domu Przedpogrzebowym
Start: Dom Przedpogrzebowy na Cmentarzu Żydowskim w  Łodzi | ul. Bracka 40
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

16:00-17:30 PROMOCJA KSIĄŻKI „NARÓD ZATRACENIA”    WSTĘP WOLNY
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

17:00-18:30 „PIEKŁO NA ZIEMI OBIECANEJ”    WSTĘP WOLNY
Pokaz filmów o Litzmannstadt Getto
1.    „Opowieść o Chaimie Rumkowskim i łódzkich Żydach”, reż. Peter Cohen, Co-production POJ Filmproduction AB i Swedish Television, Szwecja 1982, 53’ [angielska ścieżka dźwiękowa, polskie napisy]
2.    „Obóz cygański w Łodzi”, reż. Jarosław Sztandera, prod. PWSFTviT, Polska 2003, 18’ [polska ścieżka dźwiękowa, angielskie napisy]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

18:00-19:00 WERNISAŻ WYSTAWY „GETTO XXI”        WSTĘP WOLNY
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Co wyznacza getto? Jakie granice, jaka architektura ją charakteryzuje? Getto w XXI wieku to przymus czy wybór? Poczucie wspólnoty czy potrzeba izolacji? Na powyższe pytania postarają się odpowiedzieć studenci specjalności Intermedia i Projekty Wizualne na Wydziale Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi. Forma plastyczna pozostaje dowolna, ale wykorzystująca obraz fotograficzny. Tematyka prac w rysie społecznym, dokumentalnym, to manifest i przesłanie, refleksyjny poemat albo opowieść. Ważnym elementem jest kontekst lokalny – historia Litzmannstadt Getto oraz współczesność Łodzi.
KURATOR WYSTAWY – Artur Chrzanowski

25.08.2014 PONIEDZIAŁEK

10:30-12:30 „PIEKŁO NA ZIEMI OBIECANEJ”    WSTĘP WOLNY
Pokaz filmów o Litzmannstadt Getto
„Le Temps du Ghetto“, reż. Frédéric Rossif, prod. Les Films de la Pléiade, Francja 1961, 79’ [francuska ścieżka dźwiękowa, polskie napisy]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

15:00-15:30 WERNISAŻ WYSTAWY „TRAMWAJEM PRZEZ GETTO”    WSTĘP WOLNY
Miejsce: Rynek Manufaktury
Organizator: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK-Łódź

Przez łódzkie getto, utworzone w 1940 r., przeszło ok. 200 tys. osób z Łodzi, okolicznych miejscowości i miast z Europy Zachodniej – Wiednia, Berlina czy Pragi. Zamknięci na niespełna 4 km kwadratowych powierzchni zmuszani byli do pracy ponad siły na rzecz niemieckiej gospodarki wojennej w myśl maksymy Przełożonego Starszeństwa Żydów Chaima Rumkowskiego: „Naszą jedyną drogą jest praca”. Wysiłek, głód i choroby dziesiątkowały więźniów getta. Dla mieszkańców Litzmannstadt Getto było jednak „terra incognita”, przez którą przejeżdżało się tramwajem. Za drutami, wśród tłumów wychudzonych ludzi, można było dostrzec niekiedy znajomą twarz. Interesujący jest fakt wykorzystania na terenie getta tramwajów do przewozu towarów, pracowników, a podczas akcji deportacyjnych ludzi wysyłanych na stację Radegast, która była ostatnim przystankiem przed podróżą do obozów zagłady.
KURATOR WYSTAWY – Adam Sitarek
15:30-17:00 DEBATA „ŻYCIE KULTURALNE W CZASACH ZAGŁADY”    WSTĘP WOLNY
Uczestnicy: Krystyna Radziszewska (UŁ) i Agnieszka Żółkiewska (ŻIH). Prowadzenie: Paweł Spodenkiewicz (UŁ)
Miejsce: Ms2, ul. Ogrodowa 19
Organizator: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

Mimo ciężkich warunków, głodu i wyczerpującej pracy, w getcie rozwijało się życie kulturalne, powstawały utwory literackie i muzyczne, teksty piosenek, artyści wykonywali koncerty, malarze próbowali tworzyć swoje dzieła.  

17:00-19:00 „PIEKŁO NA ZIEMI OBIECANEJ”    WSTĘP WOLNY
Pokaz filmów o Litzmannstadt Getto
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

19:30-20:00 WERNISAŻ WYSTAWY „LITZMANNSTADT GETTO 1940-1944”    WSTĘP WOLNY
Miejsce: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Oddział Stacja Radegast | Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12
Organizator: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Wystawa ma na celu ukazanie historii Litzmannstadt Getto. Dzięki zaprezentowaniu bogatego materiału ikonograficznego i wspomnieniowego, będzie ona miała charakter mocno zindywidualizowany. W tej ograniczonej płotem i niemieckimi zarządzeniami  zamkniętej dzielnicy starali się „żyć”/funkcjonować ludzie przymusowo tu osiedleni. Pracowali, walczyli z głodem, chorobami, starając się zachować resztki człowieczeństwa. Aranżacja plastyczna, środki audiowizualne oraz miejsce prezentacji (oryginalny budynek stacji kolejowej) dodatkowo przybliżą zwiedzającym tragizm życia Żydów w czasach zagłady.

20:00-21:30 WIDOWISKO PLENEROWE „ZABRALI NAS OD STARCA DO NIEMOWLĘCIA…”
WSTĘP WOLNY
Miejsce: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Oddział Stacja Radegast | Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12
Organizator: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Scenariusz i reżyseria – Krzysztof Kaczmarek
Realizacja – Teatr „Zwierciadło” Łódź

W artystycznej formie poprzez teksty, kostiumy, ruch sceniczny, efekty świetlne, dźwiękowe ukazany zostanie tragizm losów społeczności żydowskiej w Litzmannstadt Getto.

26.08.2014 WTOREK

10:30-12.30 „PIEKŁO NA ZIEMI OBIECANEJ”    WSTĘP WOLNY
Pokaz filmów o Litzmannstadt Getto
1.    „Litzmannstadt Getto. Piekło na ziemi obiecanej”, reż. Mariusz Olbrychowski, prod. Time after Time International, Akson Studio, Polska 2009, 57’ [polska ścieżka dźwiękowa, angielskie napisy]
2.    „Stacja Radegast”, reż. Małgorzata Burzyńska-Keller, prod. UMŁ, Polska 2003, 10’ [polska ścieżka dźwiękowa, angielskie napisy]
3.    „Memoriał Radegast Bahnhof”, reż. Małgorzata Burzyńska-Keller, prod. UMŁ, Polska 2009, 20’ [polska ścieżka dźwiękowa, angielskie napisy]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

17:00-19:30 „PIEKŁO NA ZIEMI OBIECANEJ”    WSTĘP WOLNY
Pokaz filmów o Litzmannstadt Getto
1.    „Twarz anioła”, reż. Zbigniew Chmielewski, prod. Zespół Filmowy Nike, Polska 1970, 91’ [polska ścieżka dźwiękowa, angielskie napisy]
2.    „Z głębokości wołam”, reż. Wojciech Gierłowski, prod. Se-Ma-For Produkcja Filmowa,  Polska 2005, 25’ [polska ścieżka dźwiękowa, angielskie napisy]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

18:00-20:00 WERNISAŻ WYSTAWY „TU NIE LATAJĄ MOTYLE”    WSTĘP WOLNY
Miejsce: Poleski Ośrodek Sztuki | ul. Krzemieniecka 2A
Organizator: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Poleski Ośrodek Sztuki

Najlepszym sposobem na przedstawienie wystawy jest po prostu jej ekspozycja, w tym wypadku zachodzi jednak potrzeba przedstawienia autorów wystawy: dzieci wyrwanych ze swoich domów, zamkniętych w obozach, głodnych i zziębniętych, świadomych, że znalazły się na etapie przejściowym w drodze do śmierci.
W tych warunkach dzieci rysowały, malowały, wystawiały sztuki teatralne, redagowały czasopisma, uczyły się geografii i języka hebrajskiego; oddawały się czynnościom, które uważały, za potrzebne dla swojej przyszłości.
Te dzieci walczyły. W najwyższym sensie tego słowa – w pojedynku przeciw dehumanizacji i śmierci, zaplanowanych dla nich przez nazistów.
KURATOR WYSTAWY – Ernestyna Hanf Boksenbaum

19:00-20:30 POKAZ FILMU    WSTĘP WOLNY
„Likwidacja 08.1944” (projekcja w 3D), reż. Michał Bukojemski, Marek Miller, Polska 2009
Po projekcji spotkanie z producentem Jackiem Gwizdałą
Miejsce: Muzeum Kinematografii w Łodzi | Pl. Zwycięstwa 1
Organizator: Muzeum Kinematografii w Łodzi

Okulary do oglądania filmów w 3D do nabycia przed seansami w kasie kina. Cena: 3-16 PLN (w zależności od modelu).

27.08.2014 ŚRODA

10:30-14:00 „PIEKŁO NA ZIEMI OBIECANEJ”    WSTĘP WOLNY
Pokaz filmów o Litzmannstadt Getto
1.    “Pieśni z łódzkiego getta”, scen. i reż. David Kaufman, prod. Sun-Street Productions, Toronto, Kanada 2010, 120’ [angielska ścieżka dźwiękowa, polskie napisy]
2.    “Król i błazen”, reż. Elad Dan, prod. Israel Broadcast Authority, Izrael 1999, 50’ [polskie napisy]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

10:00-12:00 SPACER SZLAKAMI ŁODZI WIELOKULTUROWEJ [ANG]    WSTĘP WOLNY
Start: Pałac Poznańskiego/Muzeum Miasta Łodzi | ul. Ogrodowa 15
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

17:00-18:30 WERNISAŻ WYSTAWY „PERŁY Z GETTA. TWÓRCZOŚĆ W OBLICZU TRAGEDII”
WSTĘP WOLNY
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi | ul. Ogrodowa 15
Organizator: Muzeum Miasta Łodzi

Każda perła jest inna i niepowtarzalna, dlatego są one tak cenione w jubilerstwie. Mniejszą wartość mają te nieregularne, które powstały w trudniejszych warunkach. Jednak czy one nie zasługują na naszą uwagę?
Unikatowe są też obiekty, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Miasta Łodzi. Choć nie zawsze spełniają one wymogi formalne stawiane przed artystami i nie są wykonane z cennych materiałów, to stanowią świadectwo potrzeb ludzi uwięzionych w Litzmannstadt Getto – ekspresji twórczej, chęci dokumentacji rzeczywistości, bądź woli przetrwania. Biżuteria i prace plastyczne składające się na wystawę są swoistymi „perełkami” odnalezionymi w pozostałościach po mieszkańcach dzielnicy zamkniętej.
Niestety, zapomniane perły szybko się starzeją i kruszą, dlatego należy je szczególnie pielęgnować…

KURATOR WYSTAWY – Andrzej Jankowski

18:00-19:30 POKAZ FILMÓW    WSTĘP WOLNY
1.    „Pod dachami Hulonu”, reż. Edward Etler, Polska, Izrael 1994
2.    „Dzielnica śmierci”, reż. Edward Etler, Polska 1994
Miejsce: Muzeum Kinematografii w Łodzi | Pl. Zwycięstwa 1
Organizator: Muzeum Kinematografii w Łodzi

20:00-21:00 WERNISAŻ WYSTAWY „NIEOBECNI”    WSTĘP WOLNY
Miejsce: Stary Rynek w Łodzi
Organizator: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Aranżacja opiera się na prezentacji we współczesnej przestrzeni miasta (Stary Rynek w Łodzi) wielkoformatowych powiększeń fotograficznych ukazujących wizerunki mieszkańców Litzmannstadt Getto. Zatrzymane przez aparat fotograficzny kadry pokazują codzienność łódzkiego getta, pozornie zwyczajne, pozbawione dramatycznych wydarzeń obrazy przedstawiające tłum na ulicach, na kładce przerzuconej nad ulicą Zgierską…
Adresatem aranżacji jest przeciętny widz, przechodzień zderzający się w bezpośrednim kontakcie wizualnym z rzeczywistością getta, z tamtą, usuniętą całkowicie z przestrzeni miasta żydowską obecnością. Autorzy prezentacji operując obrazem zakładają odwołanie się do wrażliwości i emocji dzisiejszego, ukształtowanego przez kulturę obrazkową odbiorcy, rezygnując z czysto informacyjnej warstwy przekazu. Celem aranżacji nie jest pokazanie wszystkich aspektów życia w getcie, ani tym bardziej dublowanie funkcji edukacyjno-historycznej wypełnianej przez wystawy zorganizowane w innych muzeach łódzkich, a raczej wywołanie wrażenia bliskiego, jakby zawieszającego na moment barierę 60 lat, kontaktu z indywidualnym losem ludzi zamkniętych w getcie. Najistotniejszym aspektem pozostaje unaocznienie nieodwołalnego i całkowitego wymazania z przestrzeni fizycznej i duchowej miasta jego żydowskich obywateli.
KURATOR WYSTAWY – Milena Romanowska

28.08.2014 CZWARTEK

10:30-12:30 „PIEKŁO NA ZIEMI OBIECANEJ”    WSTĘP WOLNY
Pokaz filmów o Litzmannstadt Getto
1.    „Fotoamator”, reż. Dariusz Jabłoński, prod. Apple Film Production, Polska 1998, 57’ [polsko-niemiecka ścieżka dźwiękowa, polskie i angielskie napisy]
Po projekcji spotkanie z reżyserem filmu
2.    „Litzmannstadt Ghetto”, reż. Daniel Szylit, prod. WFO, Polska 1965, 15’ [polska ścieżka dźwiękowa, angielskie napisy]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

10:00-12:00 SPACER SZLAKIEM LITZMANNSTADT GETTO [ANG]    WSTĘP WOLNY
Start: Stary Rynek w Łodzi
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

12:15-13:00 SPOTKANIE WOKÓŁ WYSTAWY „PERŁY Z GETTA. TWÓRCZOŚĆ W OBLICZU TRAGEDII” [ANG] WSTĘP WOLNY
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi | ul. Ogrodowa 15
Organizator: Muzeum Miasta Łodzi

Zapisy pod numerem telefonu: 42 254 90 11 lub na adres mailowy: wycieczki@muzeum-lodz.pl.

13:15-14:00 SPOTKANIE WOKÓŁ WYSTAWY „PERŁY Z GETTA. TWÓRCZOŚĆ W OBLICZU TRAGEDII” WSTĘP WOLNY
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi | ul. Ogrodowa 15
Organizator: Muzeum Miasta Łodzi

Zapisy pod numerem telefonu: 42 254 90 11 lub na adres mailowy: wycieczki@muzeum-lodz.pl.

15:30-17:00 DEBATA „WIELE ŚWIATÓW GETTA ŁÓDZKIEGO”    WSTĘP WOLNY
Uczestnicy: Ingo Loose (IFZ), Ewa Wiatr (UŁ). Prowadzenie: Michał Trębacz (IPN/UŁ)
Miejsce: Archiwum Państwowe w Łodzi | Pl. Wolności 1
Organizator: Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

17:00-18:00 WERNISAŻ WYSTAWY „WALKA O PRZEŻYCIE W GETCIE ŁÓDZKIM ŻYDÓW DEPORTOWANYCH Z REGIONU LUKSEMBURGA I TREWIRU. LISTY, MAJ 1942 ROKU”    
WSTĘP WOLNY
Miejsce: Archiwum Państwowe w Łodzi | Pl. Wolności 1
Organizator: Archiwum Państwowe w Łodzi, Förderverein Gedenken und Gestalten (Wawern, Niemcy)

Wystawa prezentuje losy 518 Żydów deportowanych do Łodzi z Luksemburga oraz Trewiru i okolic. Prezentowane są materiały z archiwów niemieckich, luksemburskich oraz z Archiwum Państwowego w Łodzi. Narracja prowadzona jest praktycznie od dojścia Hitlera do władzy, poprzez życie codzienne Żydów w III Rzeszy, moment ich deportacji, pobyt w getcie łódzkim i wywóz do obozów zagłady.

KURATOR WYSTAWY – Pascale Eberhard

17:00-18:30 WYKŁAD „SZTUKA JAKO NOŚNIK TRAUMY” [PL + ANG]    WSTĘP WOLNY
Bracha L. Ettinger
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

18:00-19:45 POKAZ FILMÓW    WSTĘP WOLNY
1.     „Likwidacja 08.1944” (projekcja w 3D), reż. Michał Bukojemski, Marek Miller, Polska 2009
2.    "Ida", reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2013
Miejsce – Muzeum Kinematografii w Łodzi | Pl. Zwycięstwa 1
Organizator – Muzeum Kinematografii w Łodzi

Okulary do oglądania filmów w 3D do nabycia przed seansami w kasie kina. Cena: 3-16 PLN (w zależności od modelu).

18:30-20:30 PROMOCJA KSIĄŻEK [PL + ANG]    WSTĘP WOLNY
„Getto łódzkie / Litzmannstadt Ghetto 1940-1944”, „Encyklopedia Getta” (Instytut Pamięci Narodowej), „Naród zatracenia” i inne
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Uniwersytet Łódzki, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

29.08.2014 PIĄTEK

18:00-19:00 WERNISAŻ WYSTAWY „TEXTUS. NIEDOSTRZEGALNY WĄTEK – ODSŁONA 2.”
WSTĘP WOLNY
francuskiej artystki-performerki Sylvii Kaptur-Gintz
Miejsce: Dom Literatury | ul. Roosevelta 17
Organizator: Muzeum Regionalne w Brzezinach, Dom Literatury w Łodzi

Instalacja pt. „Textus. Niedostrzegalny wątek” będzie eksponowana równocześnie w Muzeum Regionalnym w Brzezinach i Śródmiejskim Forum Kultury w Łodzi. Jej autorka – Sylvia Kaptur-Gintz jest wnuczką Chumy Albert z domu Libfeld, urodzonej w Brzezinach w 1907 roku.
Część „łódzka” wystawy odwołuje się do etymologii pierwszego członu tytułu („Textus” łac. utkanie, tkanina, plecionka), a więc zarówno do włókienniczej tradycji przemysłowej Łodzi, jak i do wielokulturowości tego miasta, którego potęgę budowały cztery nacje, w tym również Żydzi. Warto wspomnieć, że Sylwia Kaptur-Gintz od dawna koncentruje się w swej pracy twórczej wokół tematów krawiectwa, nici, tkaniny i ich symboliki. Jej sztuka ma „zszywać” ludzi – łączyć ich, zbliżać do siebie. To również element kontynuowania rodzinnych tradycji, ponieważ babcia artystki była brzezińską szwaczką.

20:00-21:30 LETNI KINEMATOGRAF – POKAZ FILMU    WSTĘP WOLNY
 „W ciemności”, reż. Agnieszka Holland, Polska 2011
Miejsce: Stary Rynek w Łodzi
Organizator: Muzeum Kinematografii w Łodzi

30.08.2014 SOBOTA

10:30 – 13:30 „PIEKŁO NA ZIEMI OBIECANEJ”    WSTĘP WOLNY
Pokaz filmów o Litzmannstadt Getto
1.    “My Lodz No Longer Exists”, Yad Vashem, prod. International School for Holocaust Studies, Multimedia Center of the Hebrew University of Jerusalem, dzięki wsparciu Adelson Family Foundation, Izrael 2009, 41’ [angielska ścieżka dźwiękowa, polskie napisy]
2.    „Nie oplataj mnie śmierci”, reż. Piotr Zarębski, prod. Marta Tv & Film, Polska 2000, 58’ [polska ścieżka dźwiękowa, angielskie napisy]
3.    ”Zamir: Znów Słychać w Polsce Żydowski Śpiew”, reż. Rob Cooper, prod. Zamir Film Project, WGBH Bos., USA 2000, 55’ [angielska ścieżka dźwiękowa, polskie napisy]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

13:30-15:00 10-LECIE PARKU OCALAŁYCH I SPOTKANIE Z OCALAŁYMI    WSTĘP WOLNY
Miejsce: Pak Ocalałych | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

15:00-16:30 WYKŁAD „CHAVA ROSENFARB I JEJ OPOWIEŚĆ O GETCIE” [ANG]    WSTĘP WOLNY
Goldie Morgentaler
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

15:00-16:00 SPOTKANIE WOKÓŁ WYSTAWY „PERŁY Z GETTA. TWÓRCZOŚĆ W OBLICZU TRAGEDII” WSTĘP WOLNY
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi | ul. Ogrodowa 15
Organizator: Muzeum Miasta Łodzi

Zapisy pod numerem telefonu: 42 254 90 11 lub na adres mailowy: wycieczki@muzeum-lodz.pl.

16:30-17:30 SPOTKANIE WOKÓŁ WYSTAWY „PERŁY Z GETTA. TWÓRCZOŚĆ W OBLICZU TRAGEDII” [ANG]
WSTĘP WOLNY
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi | ul. Ogrodowa 15
Organizator: Muzeum Miasta Łodzi
Zapisy pod numerem telefonu: 42 254 90 11 lub na adres mailowy: wycieczki@muzeum-lodz.pl.

17:00-18:30 „PIEKŁO NA ZIEMI OBIECANEJ”    WSTĘP WOLNY
Pokaz filmów o Litzmannstadt Getto
"Dworzec Aspang. Historia kobiecej przyjaźni” – pokaz premierowy, reż. Angelika Brechelmacher, design i montaż Martina Aichhorn,  Austria 2014, 70‘ [polskie i angielskie napisy]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

20:00-21:30 WIDOWISKO SŁOWNO-MUZYCZNE „SACHARYNA. PIĘĆ – ZA GROSZ”    
WSTĘP WOLNY
Miejsce: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
Organizator: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

Spektakl w oparciu o pieśni z łódzkiego getta z udziałem Aleksandra Mincera, byłego aktora Teatru Żydowskiego w Warszawie, mieszkającego obecnie we Włoszech.
Dwa dalekie od siebie miejsca: Łódź i Rzym, opowieść o ulicach i osobach je przemierzających podczas wojny, 50 lat temu. Dwie historie diametralnie różne. Bo getto łódzkie było prawdziwym więzieniem i warunki życia zamkniętych w nim  mieszkańców przechodziły ludzkie możliwości. Natomiast rzymskie getto to tylko jedna z dzielnic miasta. Ale jedna rzecz je łączy i strasznie upodabnia: łudzenie się, że istnieje możliwość ludzkiej relacji  z nieludzką i kryminalną instytucją.

31.08.2014 NIEDZIELA

12:00–14:00 „PIEKŁO NA ZIEMI OBIECANEJ”    WSTĘP WOLNY
Pokaz filmów o Litzmannstadt Getto
„Oddajcie mi swoje dzieci” – pokaz prapremierowy, reż. Piotr Weychert, Piotr Perz, Polska 2014, 90-120’ [angielskie napisy]

16:00-18:30 „PIEKŁO NA ZIEMI OBIECANEJ”    WSTĘP WOLNY
Pokaz filmów o Litzmannstadt Getto
1.    „Radegast”, reż. Borys Lankosz, prod. Grupa Filmowa Fargo, Telewizja Polska, Polska 2008, 50’ [polsko-angielska ścieżka dźwiękowa, polskie i angielskie napisy]
2.    „Bałuckie Getto”, reż. Pavel Stingl, prod. K2 Ltd., Yeti Films, Telewizja Czeska, Evolution Films, Czechy 2008, 88’ [polskie i angielskie napisy]
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

18:00-19:00 KONCERT „ŻYDOWSKA MUZYKA CZASÓW WOJNY”    WSTĘP WOLNY
Chór Żydowski Clil
Miejsce: Poleski Ośrodek Sztuki | ul. Krzemieniecka 2A
Organizator:  Poleski Ośrodek Sztuki

Chór Żydowski „Clil” (hebr. dźwięk, brzmienie) powstał w marcu 2003 roku. Jest chórem amatorskim. Kultywując żydowskie tradycje muzyczne, zapoznaje słuchaczy, a także chórzystów, z żydowskimi zwyczajami i świętami. Repertuar chóru obejmuje pieśni i piosenki w języku hebrajskim, jidysz oraz ladino. Celem działalności chóru jest szerzenie tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych, religijnych oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom i stereotypom.
Od października 2004 r. chór ma formę stowarzyszenia, które działa równolegle w dwóch miastach – Warszawie i Łodzi i skupia około trzydziestu osób w różnym wieku, czerpiących radość ze wspólnego śpiewania. Podczas koncertu będzie można usłyszeć m.in. łódzkie pieśni gettowe, psalmy oraz modlitwy.

18:30-20:00 „PIEKŁO NA ZIEMI OBIECANEJ”    WSTĘP WOLNY
Dyskusja podsumowująca projekt filmowy
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83
Organizator: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE – POZA ŁODZIĄ

 
24-31 sierpnia

24.08.2014 NIEDZIELA

ZDUŃSKA WOLA

12:00 WERNISAŻ WYSTAWY „ZAGŁADA GETTA ZDUŃSKOWOLSKIEGO W DOKUMENTACH I RELACJACH”
WSTĘP WOLNY
Miejsce: Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola | ul. Stefana Złotnickiego 7
Organizator: Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, Archiwum Państwowe w Łodzi – Oddział w Sieradzu

Wystawa prezentować będzie archiwalne fotografie i dokumenty będące świadectwem zagłady społeczności zduńskowolskich Żydów. Spisane po wojnie relacje ocalałych obrazują proces likwidacji zduńskowolskiego getta,  brutalność i odhumanizowanie oprawców oraz samotność ofiar przeznaczonych na śmierć wewnątrz niewielkiego miasta.

KURATOR WYSTAWY – Gabriela Górska


ZDUŃSKA WOLA

16:00 V DZIEŃ OTWARTY CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI    WSTĘP WOLNY
– SPACER HISTORYCZNY PO CMENTARZU
W jęz. polskim, dla wszystkich chętnych
Prowadzenie – Kamila Klauzińska
Miejsce: Cmentarz Żydowski w Zduńskiej Woli | ul. Kacza 8
Organizator: Kamila Klauzińska – opiekun cmentarza, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

28.08.2014 CZWARTEK

BRZEZINY
18:00-19:00 WERNISAŻ WYSTAWY „TEXTUS. NIEDOSTRZEGALNY WĄTEK – ODSŁONA 1.”    
WSTĘP WOLNY
francuskiej artystki-performerki Sylvii Kaptur-Gintz
Miejsce: Muzeum Regionalne w Brzezinach | ul. Piłsudskiego 49, Brzeziny
Organizator: Muzeum Regionalne w Brzezinach

Instalacja pt. „Textus. Niedostrzegalny wątek” będzie eksponowana równocześnie w Muzeum Regionalnym w Brzezinach i Śródmiejskim Forum Kultury w Łodzi. Jej autorka – Sylvia Kaptur-Gintz jest wnuczką Chumy Albert z domu Libfeld, urodzonej w Brzezinach w 1907 roku.
Część „brzezińska” wystawy będzie bardzo osobista, nawiązuje do biografii artystki, która o polskich korzeniach dowiadywała się od dziecka z opowieści swojej babci. Ten „niedostrzegalny wątek” biografii stał się bardziej namacalny po wizycie rodziny artystki w Brzezinach, która miała miejsce dwa lata temu podczas uroczystości obchodów 70. rocznicy likwidacji brzezińskiego getta.
Prezentowane w Brzezinach instalacje mają ilustrować fenomen „przywracania pamięci”, odnajdywania w sobie powinowactw, które zdawały się nie istnieć. Wystawie (czynnej do końca września) towarzyszyć będzie cykl warsztatów prowadzonych przez artystkę (1-5 września).

31.08.2014 NIEDZIELA

ZGIERZ

10:00 NABOŻEŃSTWO W INTENCJI OFIAR LITZMANNSTADT GETTO W KOŚCIELE EWANGELICKO-AUGSBURSKIM        WSTĘP WOLNY
Miejsce: Kościół Ewangelicko-Augsburski w Zgierzu | ul. Spacerowa 2

PABIANICE

10:30 NABOŻEŃSTWO W INTENCJI OFIAR LITZMANNSTADT GETTO W KOŚCIELE EWANGELICKO-AUGSBURSKIM ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA    WSTĘP WOLNY
Miejsce: Kościół Ewangelicko-Augsburski świętych Piotra i Pawła w Pabianicach| ul. Zamkowa 8

ZDUŃSKA WOLA

16:00 V DZIEŃ OTWARTY CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI     WSTĘP WOLNY
– SPACER HISTORYCZNY PO CMENTARZU [ANG]
W jęz. angielskim, dla grup zorganizowanych po wcześniejszym umówieniu do dnia 30 sierpnia pod numerem telefonu: 606 18 52 36.
Prowadzenie – Kamila Kluzińska
Miejsce: Cmentarz Żydowski w Zduńskiej Woli | ul. Kacza 8
Organizator: Kamila Klauzińska – opiekun cmentarza, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

Więcej o wydarzeniu na stronie.