Bezprawna sprzedaż gruntów w Opocznie

544
"Uważamy, że w wyniku postępowania władz Urzędu Miasta i Gminy Opoczno, postępowania niezgodnego z prawem, doszło do istotnego naruszenia praw i w istocie do działania na szkodę właścicieli nieruchomości, którzy pozbawieni zostali zwrotu nieruchomości nieprawidłowo odebranych im w latach 70, ponadto doszło do narażenia na bardzo poważne szkody Miasta i Gminę Opoczno. Uważamy, że są wszelkie podstawy do podejrzenia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych i do zbadania tej sprawy w trybie postępowania karnego" – napisali w uzasadnieniu posłowie Janusz Wojciechowski i Robert Telus.