Opoczno Południe-działania zespołu parlamentarnego

507
W spotkaniu uczestniczyli Rafał Połóg Dyrektor Regionu Centrum Realizowania Inwestycji Polskich linii Kolejowych PLK S.A. oraz Agnieszka Janicka – główny inżynier. Tematem posiedzenia był stan realizacji oraz ewentualne opóźnienia procesu inwestycji.
 
 
Na podstawie informacji, które uzyskałem w trakcie posiedzenia zespołu zwróciłem się do wojewody łódzkiego o jak najszybsze wydanie pozwoleń na budowę peronu oraz przejścia podziemnego.Interes społeczny jest tu niezwykle istotny i potrzebne są skuteczne działania.