Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie gruntów przy Przemysłowej

648
18 sierpnia 2014 roku złożyłem do Prokuratury Rejonowej w Opocznie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w Opocznie. Dotyczyło ono prawdopodobnych nieprawidłowości podczas sprzedaży gruntów przemysłowych przy ul. Przemysłowej. Prokuratura zbada czy podejmowane przez Gminę Opoczno czynności nie godziły w interes publiczny i prywatny, oraz czy podczas sprzedaży ziemi nie doszło do poświadczenia nieprawdy-powiedział radny PiS Andrzej Rożenek.

W zawiadomieniu o wszczęciu śledztwa czytamy:

"Wszczęto zostało śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych Urzędu Miasta w Opocznie i starostwa Powiatowego w Opocznie przy sprzedaży przez Gminę Opoczno nieruchomości pochodzących z wywłaszczonych w latach 1978-1979 na rzecz Skarbu Państwa działek na potrzeby byłych zakładów OZMO oraz po ich sprzedaży przy czynnościach podejmowanych w związku ze zbyciem tych nieruchomości przez Gminę Opoczno na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego oraz w sprawie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w umowach kupna – sprzedaży tych nieruchomości przez podstępne wprowadzenia w błąd notariuszy."