Trwa „Galeria wyobraźni 3 – projekt edukacji teatralnej”

506

Galeria wyobraźni 3 – to Forum Teatru Amatorskiego, cykl weekendowych sesji warsztatowych, cykl konsultacji dla amatorskich grup teatralnych, przegląd teatrów amatorskich Tomaszowskie Teatralia, prezentacje spektakli wyróżnionych podczas przeglądu, imprezy towarzyszące w wykonaniu artystów profesjonalnych oraz warsztaty dziennikarsko-promocyjne dla młodzieży, która dokumentować będzie przebieg projektu.

 

Projekt jest odpowiedzią na zainteresowanie, jakim cieszyły się jego dwie edycje, realizowane w 2011 i 2012 r. roku. Ideą projektu "Galeria Wyobraźni 3" jest umożliwienie mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu tomaszowskiego zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem edukacji teatralnej, jak również zmobilizowanie uczestników projektu do wykorzystywania metod teatralnych w pracy z osobami w różnym wieku oraz reprezentującymi odmienne środowiska społeczne.