IV sesja Rady Miejskiej

458

Otwarcie sesji i powitanie zebranych.

 • Przedstawienie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących doraźnych Komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 • Interpelacje i wnioski radnych.    Korespondencja i sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej.