Nowy Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego zaprzysiężony

352
Uroczyste ślubowanie, które brzmiało: "Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg", nowo wybrany Prezydent Miasta złożył w obecności licznie przybyłych na uroczystość gości.
Na uroczystości – obok ustępującego prezydenta Rafała Zagozdona, mieszkańców, miejskich radnych i urzędników – pojawiła się liczna grupa parlamentarzystów: Wicemarszałek Sejmu RP – Elżbieta Radziszewska, poseł Marcin Mastalerek – rzecznik PiS, poseł Adam Kwiatkowski, poseł Robert Telus, deputowany do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski oraz senator Grzegorz Wojciechowski. Obecni byli także przedstawiciele samorządu województwa łódzkiego z Wicemarszałkiem Dariuszem Klimczakiem; władze i radni powiatu tomaszowskiego ze Starostą Tomaszowskim Mirosławem Kuklińskim, Burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal, a także przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, kombatantów i miejskich oraz powiatowych instytucji.
W swoim przemówieniu Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zapowiedział główne kierunki swoich działań oraz zaakcentował otwartość i wolę współpracy ze wszystkimi środowiskami na rzecz Tomaszowa Mazowieckiego. Odebrał liczne gratulacje i powinszowania od zaproszonych gości oraz mieszkańców miasta.

Źródło: www..tomaszow-maz.eu