Powołajmy Radę Seniorów!

652
 W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez osoby starsze, Komisja podjęła inicjatywę powołania Miejskiej Rady Seniorów. Zgodnie z przepisami Rada ta ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Seniorzy jednogłośnie poparli inicjatywę powołania Rady.
Podczas spotkania zaprezentowano projekt statutu Rady Seniorów, który przedstawiono gościom do konsultacji. Kolejne wspólne posiedzenie zaplanowano na marzec, kiedy to propozycja statutu, z uwzględnieniem zaproponowanych zmian, zostanie ostatecznie przyjęta i przekazana pod obrady Rady Miejskiej.