Prezydent Tomaszowa Maz. koordynatorem prac nad powołaniem ZSP

724
W konferencji brali udział samorządowcy m.in.Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Starości, Przewodniczący Rad Powiatowych, Wójtowie Gmin. Konferencję otworzył Jacek Sasin – kandydat na urząd Prezydenta Warszawy w ostatnich wyborach samorządowych.

Z inicjatywą powstania Związku Samorządów Polskich wyszli sami samorządowcy, w tym Ci startujący z list lokalnych niezależnych komitetów. Jego głównym zadaniem mają być wspólne działania przedstawicieli samorządów w celu dynamicznego rozwoju w sferze gospodarczej i społecznej. Będzie skupiał wszystkie szczeble administracji lokalnej: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie, powiaty, miasta i województwa.

Celem członków zwiazku będzie wypracowanie wspólnych stanowisk mogących usprawnić pracę samorządu, zwiększyć poziom ich dostępności dla obywateli. Ważna będzie również misja informacyjna, ta na poziomie lokalnym jest istotnym elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo ważne dla ZSP będzie wspieranie lokalnych przedsiębiorców. To m.in. oni rozwijając swoje działalności, wzbogacają również samorządy.

W rocznicę 25-lecia samorządu to świetna inicjatywa, rozpoczynająca szeroką dyskusję nad jego przyszłością.