Żołnierze wyklęci upamiętnieni przez kibiców Widzewa!

648
Jako tomaszowski Fan Club Widzewa postanowiliśmy uczcić ten ważny dzień, poprzez stworzenie graffiti, przy ul Żwirki i Wigury. Praca ma na celu przypominanie mieszkańcom naszego miasta o wyklętych bohaterach. W niedzielę od rana zaczęliśmy działać, żeby osiągnąć oczekiwany efekt. Wymagał on nieprzerwanej pracy do samego wieczoru. Najważniejsze jednak, że udało się oddać w zupełności przygotowany projekt, co zrekompensowało wszystkie wysiłki i cały włożony trud.

Praca przedstawia trzech żołnierzy, trzy wilki, a także postać młodego chłopaka, zapoznającego się z książką o historii naszego kraju. Ponadto jest na niej umieszczona biało-czerwona wstęga z napisem: "01.03 NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – CHWAŁA BOHATEROM !!!". Główne hasło jakie przyjęliśmy na potrzeby tego graffiti to: "Najważniejsza lekcja patriotyzmu… to lekcja historii." Nie omieszkaliśmy również zamieścić herbu Widzewa, którego jesteśmy sympatykami i naszego Fan Clubu.

Celem naszego projektu jest przede wszystkim krzewienie postaw patriotycznych. Tym niemniej wyraźnie pragnęliśmy zaznaczyć, że propagujemy świadomy patriotyzm, którego filarem jest wiedza. Stąd przyjęliśmy za główny motyw przy obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych popularyzowanie nauki historii naszego kraju, który wyraziliśmy naszym graffiti.Połączenie formy z treścią też było świadome
i nieprzypadkowe.

W tym miejscu pragniemy też serdecznie podziękować Panu Sławomirowi Burianowi za udostępnienie ściany. Mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie wyrażało zgody na tworzenie wartościowych prac na ich powierzchniach, celem ubarwiania krajobrazu Tomaszowa. Zwłaszcza, że poza wkładem wysiłku i zaangażowania, to również sami zawsze pokrywamy własnym sumptem całość wkładu finansowego.

Poza głównym priorytetem, jakim było graffiti, udało nam się również licznie stawić na sobotnim spotkaniu przy pomniku Jana Czarneckiego, na cmentarzu Rzymsko-katolickim, przy ul. Smutnej.

Reasumując był to bardzo owocny dla nas weekend. Mamy nadzieję, że nasza praca będzie każdego dnia przypominać mijającym ją, mieszkańcom Tomaszowa, o żołnierzach wyklętych, a także o tym jak ważne jest bycie świadomym, zarówno człowiekiem, jak i patriotą, czego nie da się osiągnąć bez wiedzy i znajomości historii.