Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 8!

229
W programie Dni Otwartych:

– prezentacja multimedialna dotyczącą działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej,
– dwa przedstawienia teatralne "Spiżarnia ptaków" i "O niegrzecznej Zosi i jej pomocnikach" w wykonaniu uczniów szkoły Podstawowej nr 8,
– oferta edukacyjna szkoły,
– zwiedzanie placówki,
– konsultacje z nauczycielami.