Kobieta bohaterką XXII edycji Turnieju Jednego Wiersza

296
Termin konkursu i jego tematyka mają bowiem ścisły związek z postacią patronki, która całe swe życie poświęciła kulturze i społeczeństwu.  W tegorocznym turnieju przyznanych zostało 6 nagród.

Kobiety niosą ogromny potencjał możliwości, o czym mogliśmy się przekonać 7 marca 2015 podczas XXII edycji Turnieju  Jednego Wiersza pt. Kobieta. Wsłuchując się w konkursowe wiersze, odczytywane przez 21 autorów mogliśmy dostrzec jak fascynujące i różnorodne może być kobiece życie i sama kobiecość. W twórczości poetów zgromadzonych w sali koncertowej Biblioteki Młodzieżowej próbowaliśmy  odnaleźć „kobietę prawdziwą”, czyli nie taką jak się wydaje, że być powinna lecz tę autentyczną, która zawsze okazuje się być niespodzianką, zaprzeczającą stereotypom i łatwym interpretacjom.

 

 
Poeci po zaprezentowaniu swej twórczości, udali się do sali wystawowej, gdzie mieli okazję podziwiać wystawę prac artystów SAP-u zatytułowaną „Kobieta i kwiaty”. W czasie, gdy mistrzowie pióra gawędzili sobie przy kawie, kontemplowali obrazy, integrowali się i dzielili wrażeniami turniejowymi, jury prowadziło burzliwe obrady.
Komisja w składzie: Krzysztof Stefaniak, Ewa Adamska, Eliza Segiet i Agnieszka Wojciechowska stanęło przed nie lada wyzwaniem wyboru najlepszych utworów. Jurorzy zwrócili uwagę na zróżnicowany poziom utworów, różnorodność zastosowanych pomysłów oraz form. Przyznanych zostało 6 nagród: I nagroda dla Agaty Kornackiej za wiersz pt. „Kartki”, II nagroda dla Jolanty Banaszczyk za wiersz pt. „Niechaj”, III nagroda dla Anny Bogusławskiej za utwór pt. „Wiem, że tu jesteś” oraz trzy wyróżnienia od sponsora: dla Agnieszki Żądło za wiersz „Jest wojna”, dla Tomasza Bąka za wiersz „Gy! Be”, dla Bartłomieja Sęka za wiersz „Przemyślenia”. Przyznano także specjalne wyróżnienie od pani Elizy Segiet dla Janiny Próchniewskiej za wiersz pt. „Kobieta” oraz za odwagę (jak umotywowała swoją decyzję członkini jury).
 

 
Postać patronki turnieju, w jego trakcie przybliżył honorowy gość Turnieju, pan Bogdan Sobański, od wielu lat związany z tomaszowską kulturą. Opowiedział o  pracy z Teresą Krzysztofikową m.in. w Domu Harcerza, wspólnie podejmowanych trudach i wyzwaniach. Z opowieści pana Sobańskiego wyłonił się obraz Patronki Turnieju jako osoby zarówno delikatnej, jak i zdolnej do poświęceń, ciepłej, ale też wytrwale dążącej do celu, czyli po prostu prawdziwej kobiety i  wspaniałego człowieka.

Turniej, będący swoistym "exegi monumentum" wielkiej tomaszowianki, od wielu lat sprzyja integracji środowiska literackiego, promocji utalentowanych poetów oraz pobudzaniu aktywności twórczej młodego pokolenia. Z każdym rokiem obserwujemy wzrost zainteresowania konkursem wśród młodych twórców, co jest niezwykle budujące.