Niebawem ruszy budowa ulicy Chopina

467
Wygrała firma Skanska S.A. Na przetarg wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą zaproponowała firma Skanska S.A. 16 marca w Urzędzie Miasta Marcin Witko prezydent Tomaszowa oraz Izabela Pilarczyk pełnomocnik Skanska S.A. w obecności wiceprezydenta Tomasza Jurka i kierownika budowy Marka Wąsali podpisali umowę na realizację zadania.

W zakres prac  wchodzą: roboty ziemne, budowa i przebudowa skrzyżowań w tym jednego ronda, budowa konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowa nawierzchni placu postojowego, budowa ścieżek rowerowych, budowa i przebudowa zjazdów, chodników, budowa zatok autobusowych, oświetlenia drogowego, przebudowa sieci energetycznej, teletechnicznej i gazowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia, wykonanie pionowego i poziomego oznakowania drogowego.

Wykonawca zaznaczył, że przy realizacji zadania, zatrudnienie znajdą w pierwszej kolejności osoby z Tomaszowa Mazowieckiego.
Łączna kwota inwestycji wynosi 6 265 756,52 zł. Wykonawca na zrealizowanie prac ma czas do 15.10.2015 roku.