Skansen otrzyma medal!

286
Medal został ustanowiony, aby promować to, co twórcze, nowatorskie i śmiałe, to, co wnosi realne wartości do kultury i życia społecznego.  W uzasadnieniu przyznania medalu Skansenowi Rzeki Pilicy przeczytać możemy m.in., że Towarzystwo Przyjaciół Łodzi ceni placówkę za bezinteresowność i postawę wobec historii regionu.

Sabina Nowicka (1914-2006) to postać zasłużona dla kultury polskiej i regionu. Laureatami Medalu „Pro publico bono” są ludzie i instytucje o szczególnych i kreatywnych dokonaniach  dla kultury narodowej, Łodzi i ziemi łódzkiej.

Uroczystość wręczenia Medalu odbędzie się 27 marca w Teatrze Wielkim w Łodzi.