Agencja pracy. Zanim skorzystasz, sprawdź ją dokładnie

360
W Polsce działa przynajmniej kilka tysięcy agencji pracy. Część z nich rekrutuje wyłącznie na potrzeby pracodawców z kraju, część skupia się na współpracy z zagranicznymi firmami i wysyła pracowników do pracy za granicą. Z punktu widzenia osób poszukujących zatrudnienia to zarówno olbrzymie możliwości, jak i zagrożenia. Czy warto zatrudniać nowych pracowników za pośrednictwem agencji pracy? Czytaj: http://www.praca-jastrzebie.pl/porady-dla-pracodawcow/289/a-moze-pracownik-przez-agencje-pracy-tymczasowej.
Profesjonaliści pracujący w agencji pracy mogą pomóc nie tylko w znalezieniu ciekawej posady. Część kandydatów czuje się na rynku pracy niepewnie, gdyż np. nie potrafią oni zidentyfikować swoich słabych i silnych stron. Dzięki pomocy specjalisty można lepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Gorzej jednak, gdy agencja pracy okaże się nią nie być…
Agencja pracy czy może agencja poradnictwa zawodowego?
 
Czym różni się agencja pracy od agencji poradnictwa zawodowego? Pracownicy tej drugiej nie skupiają się na poszukiwaniu pracy osobom do nich trafiającym, ale pomagają w zaplanowaniu ścieżki kariery. To właśnie dzięki nim kandydat może nabyć pewności, że posiada niezbędne umiejętności, by np. zmienić pracę na lepiej płatną. Jakie korzyści może przynieść współpraca z agencją pracy tymczasowej? Więcej informacji na ten temat w artykule: http://nf.pl/manager/zatrudnianie-pracownika-z-agencji-pracy-tymczasowej,,13963,39.
 
Agencje pracy za cel stawiają sobie znalezienie zgłaszającemu się do nich kandydatowi posady. Jeżeli nie jest to możliwe, archiwizują dokumenty i kontaktują się z zainteresowaną osobą wówczas, gdy znajdą odpowiednią ofertę pracy. Takich podmiotów jest na rynku najwięcej, część z nich to tzw. agencje headhunterskie – poszukujące pracowników o określonych kompetencjach dla pracodawców.
 
Przed podjęciem współpracy z agencją
 
Ostrożności nigdy za wiele i właśnie dlatego, jeszcze przed nawiązaniem współpracy z agencją pracy, warto ją dokładnie sprawdzić. W jaki sposób może to zrobić zainteresowana osoba? Najprostsze rozwiązanie to sprawdzenie, czy wybrana agencja posiada certyfikat. Te, które mogą się nim pochwalić, są wymienione m.in. na stronie internetowej: www.kraz.praca.gov.pl.
Inną możliwością weryfikacji agencji pracy lub poradnictwa zawodowego jest przejrzenie wpisów znajdujących się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG – www.ceidg.gov.pl), w której podmiotów można szukać m.in. po numerze NIP. Jeżeli w powyższych bazach agencja, której zainteresowana osoba poszukuje nie widnieje, warto porzucić myśl o współpracy. O czym powinieneś pamiętać przed podjęciem współpracy z agencją pracy? Patrz artykuł: http://www.centrumrekrutacyjne.pl/p/zanim-zatrudnisz-agencje-pracy,23.html.
 
Gdy planujesz wyjazd za granicę…
 
Szczególnie ostrożne powinny być osoby planujące wyjazd za granicę i pragnące nawiązać współpracę z zagranicznym podmiotem. Takiego pracodawcę można zweryfikować sprawdzając, czy agencja jest zrzeszona w jednej z branżowych organizacji. Agencje zagraniczne świadczące usługi w Polsce zrzeszają się m.in. w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Pośredników Pracy.
Odpowiednie kroki warto też podjąć przed wyjazdem za granicę. Dobrze jest odpowiednio wcześniej przygotować sobie numery telefonów np. do polskiej ambasady na terenie kraju, do którego pracownik się wybiera. Dzięki temu łatwiej będzie zorganizować np. nocleg, jeżeli okaże się, że agencja faktycznie nie istnieje.
 
Pamiętaj o umowie
 
Dla osób zainteresowanych wyjazdem zagranicznym ważna powinna być również umowa. Ta podpisana powinna zostać jeszcze w kraju. Znaleźć powinny się w niej informacje o rodzaju i czasie wykonywanej pracy, wynagrodzeniu, jakie będzie przysługiwało pracownikowi czy nazwa przedsiębiorstwa, dla którego będzie on świadczył pracę.
Niezależnie od tego, czy mowa o krajowych czy zagranicznych agencjach pracy, warto pamiętać, że nie mogą one żądać pieniędzy od osoby poszukującej pracy. Jeżeli kandydat spotyka się z taką sytuacją, to powinien być to dla niego wyraźny znak, że podmiot nie jest wiarygodny, a praca – czy to w kraju, czy za granicą – z pewnością na niego nie czeka.