Spotkanie wielkanocne Prezydenta RP z żołnierzami Wojska Polskiego w 25BKPow.

396
Spotkanie Prezydenta z żołnierzami odbyło się na terenie lotniska w Nowym Glinniku. Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych towarzyszyli m. in: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego  Stanisław Koziej, I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP generał dywizji Anatol Wojtan, Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ generał dywizji Jerzy Michałowski, zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ generał brygady Grzegorz Duda, a także Ordynariusze kościołów wojskowych: Biskup Polowy WP ksiądz biskup Józef Guzdek, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy ksiądz biskup Jerzy Pankowski, Ewangelicki Biskup Wojskowy ksiądz biskup pułkownik Mirosław Wola.
 

 
Prezydent Bronisław Komorowski w swoim wystąpieniu złożył wszystkim żołnierzom, pracownikom wojska oraz ich rodzinom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Życzenia w swoich wystąpieniach złożyli również: dowódca 25 BKPow. pułkownik doktor Stanisław Kaczyński, a także za pośrednictwem telemostu dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie pułkownik Wojciech Marchwica.
Po złożeniu życzeń wszyscy uczestnicy spotkania przystąpili do uroczystego śniadania wielkanocnego. Po zakończonym śniadaniu Prezydent Bronisław Komorowski opuścił teren kompleksu Koszarowego w nowym Glinniku.
 

 
Wieloletnią tradycją jest, że u progu Wielkiego Tygodnia organizowane jest spotkanie wielkanocne, gromadzące żołnierzy, pracowników wojska, byłych żołnierzy a także zaproszonych gości. W spotkaniu oprócz żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej uczestniczyli również żołnierze z innych jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP, podchorążowie, pracownicy wojska oraz dzieci żołnierzy.
 
Zdjęcia: szer. Agnieszka Grzelak
 
kpt. Tomasz Pierzak