Indywidualne konsultacje żywieniowe

494
Przez ponad godzinę z porad dietetyka korzystały kobiety w różnym wieku. Dla każdej z nich było to cenne doświadczenie. Panie skorzystały ze specjalnego pomiaru, analizy wykonanej tzw. metodą impedancji elektrycznej, która przedstawia skład ciała pacjentki. To nie tylko określenie wagi ciała, to odkrycie stanu kondycji badanej. Tomaszowianki poznały poziom tłuszczu oraz masy mięśniowej w swoim ciele. W dokładnej analizie posłużono się tzw. wskaźnikiem obliczeniowym BMI, który ocenia czy waży się za dużo czy też za mało. Oblicza się go na podstawie wzrostu i wagi. Panie, którym wyszedł podwyższony udział tłuszczu dowiedziały się, jakie czynniki mogą za to odpowiadać. Każda badana otrzymała także zalecenie dotyczące badań laboratoryjnych, które warto wykonać, aby na bieżąco monitorować stan swojego organizmu. Indywidualne konsultacje żywieniowe z panią mgr Małgorzatą Wdówką na pewno będą motywacją dla tomaszowianek do zdrowszych wyborów, aby każdego dnia zmieniać niewielką rzecz w drodze do lepszego stanu własnego zdrowia, samopoczucia oraz urozmaiconej diety.