Wyłoniono wykonawców siłowni pod chmurką

364
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, montażu siłowni zewnętrznej, bramki do gry w piłkę oraz bariery ograniczającej dostęp dzieci z placu zabaw na teren siłowni oraz wykonanie robót na podstawie projektu w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Krzyżowej 15 – 17. Część pierwsza zamówienia dotyczy montażu pięciu dwustronnych urządzeń fitness z wykonaniem podłoża (trawa z rolki + kratka trawnikowa), montażu bramki do gry w piłkę nożna zintegrowanej z koszem do gry w koszykówkę. W postępowaniu do realizacji zamówienia wybrana została firma JGFit Siłownie Zewnętrzne z Lubochni.  Druga część zamówienia dotyczy montażu bariery zapobiegającej swobodnemu przemieszczaniu się dzieci z placu zabaw na siłownię (urządzenia zabawowe edukacyjne + panele ogrodzenia), a także montażu 12 sztuk ławek parkowych. Do realizacji tej części zamówienia wybrano Biuro Regionalne JORDAN z Torunia.
Łącznie w postępowaniu złożono 4 oferty. Koszt inwestycji to około 66 tys. zł. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 29.05.2015r.
Przypomnijmy w roku 2014 na terenie parku został wykonany plac zabaw dla dzieci o powierzchni 190 m2. Teraz dołączy do niego zewnętrzna siłownia. Jest to kolejny etap rewaloryzacji parku.