Pogadanka z seniorami

536
Seniorzy bardzo aktywnie włączyli się w omawianą problematykę, przekazując swoje doświadczenia. Obecni na pogadance obiecali wykazywać się rozsądną nieufnością wobec osób odwiedzających ich domy.
 

 
W ostatnim czasie na terenie Tomaszowa zmniejszyła się liczba osób które „dają się nabrać” na tego typu oszustwa, liczymy że dzięki coraz większej świadomości mieszkańców naszego miasta, uda się wyeliminować tego typu przes.