Podregion Wschodni spotkał się w Tomaszowie Mazowieckim

499
Przypomnijmy. Prezydent Marcin Witko został przewodniczącym reprezentacji Podregionu Wschodniego w wyniku wyborów, które odbyły się 30 stycznia tego roku.
Zadaniem Podregionu, utworzonego w związku z podziałem terytorialnym Unii Europejskiej NUTS, jest rozwiązywanie problemów związanych z rozwojem mniejszych niż regiony jednostek administracyjnych. Od momentu utworzenia Podregionów, Wschodniemu przewodniczył prezydent Bełchatowa. Od tego roku, tę rolę pełni prezydent Tomaszowa.
W trakcie spotkania uzupełniono skład komitetu monitorującego RPO WŁ na lata 2007-2013 oraz zaproponowano sformalizowanie współpracy w ramach Podregionu. Prezydent zaproponował podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania stowarzyszenia  powiatów i gmin Podregionu Wschodniego. Głównym zadaniem stowarzyszenia będzie lobbowanie na rzecz szeroko rozumianego rozwoju oraz wymiana informacji pomiędzy partnerami.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 20 samorządów.