Wiosna z mundurem

409
Akcja, której celem jest promocja w społeczeństwie wizerunku żołnierza polskiego, Sił Zbrojnych RP a także 25 Brygady Kawalerii Powietrznej będzie miała miejsce na strzelnicy garnizonowej – wejście od ulicy Bema w godzinach 12.00 – 14.00.

Kawalerzyści zaprezentują sprzęt i uzbrojenie wojskowe, będące na wyposażeniu brygady i wykorzystywane w codziennym szkoleniu, jak również każdy zainteresowany będzie miał możliwość zapoznania się z możliwościami szkoleniowymi symulatora pola walki ŚNIEŻNIK.

 Ok godz. 13.00 żołnierze 25 BKPow. zaprezentują pokaz wyszkolenia w zakresie walki wręcz.

Natomiast w punkcie informacyjno – promocyjnym będzie możliwość zapoznać się z zasadami naboru do zawodowej służby wojskowej w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.