Gimnazjaliści zdawali egzaminy

283
Uczniowie  z egzaminami zmagali się przez 3 dni. We wtorek sprawdzili swoją wiedzę  z zakresu historii i WOS-u oraz języka polskiego. W środę zmagali się z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. W czwartek przystąpili do egzaminu z języka obcego. Do egzaminu z historii i  WOS-u w Tomaszowie przystąpiło 626 osób,  do języka polskiego również 626. Do egzaminu z zakresu przedmiotów przyrodniczych przystąpiło 625 osób, a do matematyki 628. Język angielski zdawało 581 osób, zarówno poziom podstawowy jak i rozszerzony. Język niemiecki poziom podstawowy zdawało 47 osób, rozszerzony 7. Natomiast na język rosyjski zdecydowały się tylko dwie osoby i zdawały go na poziomie podstawowym.