Przypominamy o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

329
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przewidzianych przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
1. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 75 lat może głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Wnioski przyjmowane są do dnia 04 maja 2015 r.
2. Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille`a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na kartę do głosowania.
3. Wyborca niepełnosprawny może skorzystać także z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
4. Wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym lokalu przyjmowane są do dnia 5 maja 2015r.
5. Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 27 kwietnia 2015 r.
6. Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może głosować na podstawie zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przyjmowane są do dnia 8 maja 2015r.    
Wnioski  przyjmowane są w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W.10/16, budynek A, parter, pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, fax 44 7244359, telefon 44 7242311 w. 209, 216, adres e-mail: bel@tomaszow-maz.pl.
 
Wszelkie informacje dotyczące uprawnień osób niepełnosprawnych oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać pod numerem tel. 44 7242311 w. 209, 216 oraz  w zakładce Wybory Prezydenta RP 2015.