Pomoc w wychodzeniu z bezdomności – konkurs dla NGO

605
W bieżącym roku w budżecie Wojewody Łódzkiego na wykonanie zadania objętego konkursem zaplanowano środki finansowe w wysokości 130.000,00 zł.

Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na realizacje zadania mogą być przeznaczone na:

 – zakup środków czystości i higieny osobistej, odzieży i obuwia,
– zakup opału, drobnego sprzętu i wyposażenia,
– prace remontowe.

 Wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 20.000,00 zł.

 
Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 3 sierpnia do dnia 31 grudnia 2015r.
Oferty przyjmowane są do dnia 15 maja 2015 roku (liczy się data wpływu oferty) na adres Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87, lub w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101).

 
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.