Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w ZS nr 8

490
Turniej ma charakter edukacyjny i przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy i kwalifikacji młodych uczestników ruchu drogowego. Dzięki niemu najmłodsi uczestnicy  chętniej zapoznają się z problematyką związaną z przepisami prawa, a także udzieleniem pierwszej pomocy przedlekarskiej i innymi zagadnieniami dotyczącymi bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po drogach.
W eliminacjach brali udział uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz gimnazjaliści z Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego.  Każdy uczestnik turnieju musiał rozwiązać test ze znajomości zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów,  znaków drogowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej , następnie sprawdził swoje umiejętności  kierowania rowerem na trudnym torze przeszkód.
W kategorii szkół podstawowych wzięło udział 10 drużyn.
I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 12,
II miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7,
III miejsce – drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1.
Nagrodę indywidualną odebrał uczeń Szkoły Podstawowej nr 12  – Jakub Burian.
W kategorii gimnazjów wzięło udział 7 drużyn.

I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum nr 7,

II miejsce – drużyna z Gimnazjum w Inowłodzu ,
III miejsce – drużyna z Gimnazjum nr 3.
Nagrodę indywidualną odebrał uczeń Gimnazjum w Inowłodzu – Piotr Kieszek.