Grupa taneczna Elita z DOK-u w Radomsku

541
Zespół zaprezentował dwa układy taneczne: "Country" i " Historia pewnej znajomości". Komisja Konkursowa dokonała oceny wszystkich uczestników Przeglądu, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury przyznało grupie trzecie miejsce na 14 występujących zespołów.
Zespół zatańczył w składzie:
– Mirosław Kukliński Starosta Powiatu Tomaszowskiego i Barbara Klatka Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale
– Jerzy Kowalczyk Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego i Bożena Kowalczyk
– Zenon Chojnacki i Jolanta Chojnacka
– Sławomir Szewczyk i Monika Cajdler
– Krzysztof Batorski i Jolanta Żelazek
Opiekunem i choreografem zespołu jest Monika Saktura.

Gratulujemy!