Mistrzostwa Rejonu w Mini Piłkę Nożną dziewcząt

377
Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. Grupa A: SP Brzeziny, SP14 Tomaszów Mazowiecki, SP1 Sulejów. Grupa B: SP 2 Koluszki, PSP Kunice.
    
Z grupy A do rozgrywek finałowych awansowały SP1 Brzeziny i SP14 Tomaszów Maz., a z grupy B Państwowa Szkoła Podstawowa z Kunic i SP2 z Koluszek.
Po rozgrywkach finałowych kolejność końcowa była następująca:
 I m      PSP w Kunicach  ( powiat opoczyński)
II m    SP nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim  ( powiat tomaszowski)
III m   SP nr 1 w Brzezinach  ( powiat brzeziński)
IV m   SP nr 2 w Koluszkach  ( powiat łódzko – wschodni)
V m     SP nr 1 w Sulejowie  ( powiat piotrkowski ziemski)
Awans do finału wojewódzkiego wywalczyła Państwowa Szkoła Podstawowa w Kunicach
Za przeprowadzenie zawodów z ramienia Szkoły Podstawowej nr 12 odpowiedzialni byli Anita Świech i Grzegorz Gołaszewski.