Startuje kolejny etap kampanii „Łódzkie ma pomysł!”, promującej województwo

373
Design to nie „ładne rzeczy”, ale sposób na poprawianie świata. Dlatego województwo łódzkie wdraża w życie koncepcję design thinking i wykorzystuje ją w swojej promocji.  To właśnie design thinking był punktem wyjścia do organizacji konkursu „pro-jek-TY!”. W jego ramach sami mieszkańcy mogą tworzyć serwis o regionie.
– Uznaliśmy, że najlepszymi ambasadorami marki są jej użytkownicy, w przypadku Łódzkiego – mieszkańcy. Bardzo ważnym jest, by przy realizacji rozwiązań promocyjnych zmotywować ich do działania, postanowiliśmy zatem włączyć ich do naszych działań marketingowych. Stąd konstrukcja kampanii promocyjnej opartej na konkursie – tłumaczy Maciej Łaski, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Pro-jek-TY!
Platforma internetowa i sprzężona z nią aplikacja mobilna służą gromadzeniu informacji o ciekawych miejscach oraz innowacyjnych rozwiązaniach. Pozwalają przedstawiać pomysły, które pomagają zmieniać Łódzkie. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pragnie zebrać jak największą liczbę projektów i inicjatyw z absolutnie każdej dziedziny i obszaru życia. Jedną z cech charakterystycznych design thinking jest bowiem interdyscyplinarność, czyli spoglądanie na problem z wielu różnych perspektyw.
Kalejdoskop pomysłów stworzy serwis promujelodzkie.pl. – Kreatywne przedsięwzięcia tworzone i realizowane w regionie będą najlepszą promocją województwa – mówi Maciej Łaski.
Design thinking opiera się na tworzeniu prototypów i testowaniu hipotez poprzez zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników. Taką też rolę pełnić będzie serwis promujelodzkie.pl. Trafiać na niego mogą dosłownie wszystkie pomysły, a to sami użytkownicy oceniać będą, które z nich są najbardziej potrzebne i realne do wdrożenia. – Informacja zwrotna ma kolosalne znaczenie. Design thinking to nie sztuka dla sztuki, lecz tworzenie rozwiązań pożądanych, wykonalnych i uzasadnionych ekonomicznie – wyjaśnia Maciej Łaski.
Budowanie serwisu odpowiada więc prototypowaniu pomysłów. Najciekawsze i najlepsze z konkursowych zgłoszeń zostaną nagrodzone zestawami upominków, nawiązujących do idei design thinking. Ale też stanowić będą świetną promocję województwa. – Oryginalne pomysły na lepszy świat zasługują na nagłośnienie. Liczymy, że otwierając się na kreatywność mieszkańców będziemy promować województwo najlepszymi rozwiązaniami – mówi Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.
 
Design thinking w samorządzie
Design thinking w biznesie przynosi nowe produkty, innowacyjne usługi czy strategie handlowe. W samorządzie na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z jakością życia. Organizacja transportu publicznego, oferta placówek kultury, kwestia bezpieczeństwa, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, komunikacja na linii obywatel-urząd, promocja regionu, działania przyciągające turystów, popularyzacja zdrowych nawyków wśród mieszkańców… Wszystko to, co ułatwia życie.
 – Nasza inicjatywa ma udowodnić, że zamiast narzekać i mówić, że „nie da się”, lepiej swą energię wykorzystać na opracowanie rozwiązań dla konkretnych problemów – mówi marszałek Stępień.
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkich mieszkańców do zgłaszania swoich propozycji i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji na: promujelodzkie.pl