S.O.S. dla bezpieczeństwa!!!

510
Podczas zajęć dzieci wysłuchały prelekcji na temat bezpieczeństwa podczas samodzielnego pobytu  w domu. Wiedzą, jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas nieobecności rodziców. Odbyły się również ćwiczenia praktyczne "Jak rozmawiać z nieznajomym – Jak się przed nim bronić."
W trakcie spotkań został podjęty drugi ważny temat  – temat ekologii. Odbyły się pogadanki i rozmowy strażniczki Straży Miejskiej z uczniami na temat dbania o Nasza planetę  – Ziemię. Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy na ten temat. Znają pojęcia segregacji i recyklingu. Wiedzą również, gdzie wyrzucamy zużyte baterie, żarówki i przeterminowane lekarstwa.
 
Na zakończenie uczniowie otrzymali upominki – teczki EKOPOZYTYWNI z edukacyjnymi kolorowankami, mającymi na celu utrwalenie zdobytej wiedzy.
 
 
Spotkania odbyły się w ramach realizacji programu profilaktycznego "Jestem  Bezpieczny" realizowanego w szkole od 2012roku.
Spotkania prowadziła Pani Wioletta Bielas – strażnik Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.