Tomaszowska Rada Pożytku na wizycie w Łasku

526
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim została powołana jako pierwsza w województwie łódzkim i ma duży bagaż doświadczeń w realizacji swoich celów. Dotyczą one nie tylko zapisów ustawowych obowiązków, ale również są ukierunkowane na realizację inicjatyw oddolnych.
Inicjatorem wizyty było Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Seminarium zostało zrealizowane w ramach projektu „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”.