Świętowali w Urzędzie Stanu Cywilnego

503
60 lat razem są już ze sobą Romualda i Januariusz Porczyk oraz Maria i Wiesław Stępień. 55 lat spędzili ze sobą Barbara i Stefan Matusiak. Natomiast 50-lecie obchodzili Marianna i Antoni Kurzyk, Czesławai Kazimierz Szafiarski, Mirosława i Kazimierz Dulas oraz Halina i Kazimierz Jabrzyk.

Wszystkim życzymy kolejnych wspólnie spędzonych lat!