Kolejne bezpłatne szkolenie dla klientów ZUS

601
Tomaszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje dla wszystkich zainteresowanych bezpłatne szkolenie na temat zasad udzielania przez Zakład ulg w formie rozłożenia na raty należności z tytułu składek oraz odroczenia terminu płatności składek. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno osoby indywidualne jak i przedstawicieli zakładów pracy.  Uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi:
Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie ulgi? Na czym polega rozłożenie zadłużenia na raty oraz odroczenie terminu płatności składek? Jakie należności mogą być przedmiotem ulgi? Co powinien zawierać wniosek o udzielenie ulgi oraz w jakiej formie i gdzie należy go złożyć?
– to tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi udzieli specjalista z ZUS.
Szkolenie odbędzie się w środę, 10 czerwca 2015 roku o godzinie 10:00, w siedzibie tomaszowskiego Oddziału ZUS, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42, sala konferencyjna (budynek A, III piętro).
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są  pod numerem telefonu: (44) 726 36 00 wew. 518, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 15:00.

/rz. p./