Biegiem po korytarzach dziesiątki

390
Uczestnikami biegu byli uczniowie z klas 4-6. Każda klasa reprezentowana była przez trzy osoby. Tak powstałe drużyny  najpierw  losowały pytania dotyczące Tomaszowskich Olimpijczyków. Następnie, w ciągu 30 minut, zawodnicy biegali po szkole w poszukiwaniu wskazówek do odpowiedzi na te pytania. Rozmieszczone były one w różnych miejscach w budynku szkoły. Zwycięską drużyną była ta, która odpowiedziała na największą ilość pytań w wyznaczonym regulaminowo czasie. W tym roku Puchar zdobyli uczniowie klasy 6s odpowiadając poprawnie na 19 pytań.
Drugą częścią przygotowań do zbliżającego się Dnia Patrona był "Expres Olimpijski" odbywający się w hali gimnastycznej. Uczniowie klas 4-6 przedstawiali przed swoimi kolegami i koleżankami prezentacje dotyczące wylosowanych wcześniej nazwisk Tomaszowskich Olimpijczyków. Każdy z pokazów trwał ok.2 minut. Zobrazowane zostały wszystkie dyscypliny sportowe naszych Olimpijczyków, a informacje przekazane zostały przez uczniów w formie wywiadów, wiadomości telewizyjnych, czy też referatów. Konkurs na najlepszą prezentację wygrali uczniowie klasy 4s.
Ze względu na dużą popularność wśród uczniów i ich zaangażowanie, Bieg Patrolowy z pewnością na stałe wpisze się w uroczystości związane z Dniem Patrona, corocznie obchodzonym w Zespole Szkół  nr 4.