Finał II Tomaszowskiego Festiwalu Ekologicznego „Rejs na Czystą Wyspę”

192
 
Program II Tomaszowskiego Festiwalu Ekologicznego REJS NA CZYSTĄ WYSPĘ:
 
 • 12.00 – rozpoczęcie II Tomaszowskiego Festiwalu Ekologicznego REJS NA CZYSTĄ WYSPĘ 2015
 • 12.10 – Prezentacja Finalistów Konkursu na piosenkę ekologiczną
 • 12.20 – Rozstrzygnięcie Konkursu na plakat ekologiczny
 • 12.30 – Prezentacja Finalistów Konkursu na piosenkę ekologiczną – cd.
 • 12.40 – Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego
 • 12.50 – Prezentacja Finalistów Konkursu na piosenkę ekologiczną – cd.
 • 13.00 – Pokaz strojów ekologicznych – prezentacja konkursowa szkół i przedszkoli
 • 13.45 – 14.15 – Prezentacja Zakładu Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. dotycząca Programu Priorytetowego WFOŚiGW „Wykonanie Podłączeń Budynków do Zbiorowego Systemu Kanalizacyjnego”
 • 14.15 – Ogłoszenie wyników Konkursu na strój ekologiczny
 • 14.30 – Zakończenie II Tomaszowskiego Festiwalu Ekologicznego REJS NA CZYSTĄ WYSPĘ 2015
 
W trakcie trwania Festiwalu można będzie "zwiedzać" ekologiczne miasteczka firm:
 
 • Eneris – firma specjalizująca się w kompleksowej ochronie środowiska: gospodarce surowcowej, wodno – ściekowej, oraz energetyce odnawialnej.
 • Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej, Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki